1331-68

 

1374-34

1374-35

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: گپ1374-42 با «نادر صدیقی» چهره محبوب رادیو تلویزیونی در پراگ
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته15-با حضور مرضیه، شهیدی، شجریان، با آثاری از صبا، گروه شیدا، همایون خرم، عارف قزوینی
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «آندره بوغوسیان» وکیل مهاجرت
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: موسیقی شاد
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: «یک قاشق شکر» با «سهراب اخوان» 
8‌تا 9‌:  گپ با «نادر صدیقی»
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
10‌ تا 11‌: گفتگو با «آندره بوغوسیان»
11‌ تا 12‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته15-با حضور مرضیه، شهیدی، شجریان، با آثاری از صبا، گروه شیدا، همایون خرم، عارف قزوینی.
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1374-36

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1374-37

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «عباس شیرمحمدی» عکاس کاخ سفید
10‌تا 11: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته16-با حضورپوران، سیمین غانم، نادر گلچین، سروش ایزدی.
12‌ تا 1‌: گفتگو1374-43 با «پیام شایانی» وکیل تصادفات و جراحات بدنی
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با «سیامک قهرمانی»
8‌ تا 9‌ شب:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته16-با حضورپوران، سیمین غانم، نادر گلچین، سروش ایزدی.
9‌ تا 10‌:  جهان در جوانان
10‌ تا 11‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
11 تا 12: گپ با «پیام شایانی»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1374-38

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «سیامک قهرمانی»
10‌تا 11: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته13-با حضور محمودی خوانساری،عهدیه، هایده، شجریان، مرضیه، با اشعار هما میر افشار و آهنگسازان: مرتضی حنانه، اسدالله ملک و همایون خرم.
11‌ تا 12‌: موسیقی شاد
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «سیامک قهرمانی»
8‌ تا 9‌ شب:  موسیقی شاد
9‌ تا 10‌:  صبح آدینه1374-44 با احمد آزاد- گلچین هفته13-با حضور محمودی خوانساری،عهدیه، هایده، شجریان، مرضیه، با اشعار هما میر افشار و آهنگسازان: مرتضی حنانه، اسدالله ملک و همایون خرم.
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: دنیای جاسوسان
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1374-39

9‌ تا 10‌صبح:  گپ با «دکتر ادموند تاش»
10‌ تا 11‌ صبح: بازتاب با شهرام بروخیم
11‌ تا 12‌: سیری1374-45 در خاطرات «مرتضی فرزانه»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته14-با حضور اسماعیل مهرتاش، عبدالوهاب شهیدی، پوران، نادر گلچین، عهدیه، نی داوود، صبا، خرم، شهناز، رزازان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته14-با حضور اسماعیل مهرتاش، عبدالوهاب شهیدی، پوران، نادر گلچین، عهدیه، نی داوود، صبا، خرم، شهناز، رزازان
8 تا9 شب: بازتاب
9 تا 10 شب: گفتگو با «دکتر ادموند تاش»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: سیری در خاطرات «مرتضی فرزانه»

1374-40

9‌ تا 10‌ صبح: گپ1374-46 با «اسلام شمس»( جدید)
10‌تا 11‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته11-با حضور سیما بینا، عبدالوهاب شهیدی، عهدیه، محمودی خوانساری، شجریان، داستان ابراهیم
11‌ تا 12‌:یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سیری در موسیقی
يك تا 2‌: گفتگو با «دکتر حسین برنجی» درباره طلاق
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گپ با «اسلام شمس»
8تا 10: برنامه زنده The Mix Up 
10‌تا 11‌:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته11-با حضور سیما بینا، عبدالوهاب شهیدی، عهدیه، محمودی خوانساری، شجریان، داستان ابراهیم
11 تا 12: گفتگو با «دکتر حسین برنجی»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.