1331-67

 

 

جمعه11 ژانویه  

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با 1335-77«شاهکار بینش پژوه»
10‌ تا 11‌ صبح: گپ با «پیروز»
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «دیوید بارتلت، کارگردان مستند و فعال اجتماعی» در فرح شو
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌ :  مجله هفتگي
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با شاهکار بینش پژوه
9‌ تا 10‌:  Masa -Appeal‌
10‌ تا 11‌: گپ با 1335-78«پیروز»
11‌ تا 12‌- گپ با دیوید بارتلت
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

‌شنبه و يكشنبه  12 و 13 ژانویه

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:  موسيقي پاپ و تكرار بعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 
دوشنبه14 ژانویه

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ مهدي ذكايي 1335-79با «حمید طالب زاده» خواننده «همه چی آرومه»
10‌ تا 11‌صبح:  جهان در جوانان با «دكتر بامبان»
11‌ تا 12‌:  گفتگو با «موری»
12‌تا يك:  دکتر فروغی -از جوانان گویا
يك تا 2‌: طلوع تازه – سعید محمدی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: طلوع تازه
8‌ تا 9‌ شب:  گپ با «حمید طالب زاده»
9‌تا 10‌:   جهان در جوانان
10‌ تا 11‌- تکرار- بخش هايي از جوانان گويا 
11‌ تا 12‌: گفتگو با 1335-80«موری»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

سه شنبه  15 ژانویه

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «عطاء الله خرم»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با «فرامرز قاسمی»
11‌ تا 12‌: يك قاشق شكر
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: گفتگو با عباس پهلوان و پرویز قاضی سعید
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: بخش هايي از جوانان گويا
8‌ تا 9‌ شب: گپ با 1335-81«عطاء الله خرم»
9‌ تا 10‌:  گفتگو با «فرامرز قاسمی»
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌:  يك قاشق شكر
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

چهارشنبه  9 ژانویه

 
9‌ تا 10‌ صبح: گپ مهدي ذكايي با «فرزانه تاییدی»
10‌ تا 11‌ صبح: گپ با 1335-82«مرتضی برجسته»
11‌ تا 12‌:  يك قاشق شكر با سهراب اخوان
12‌ تا يك:  Masa Appeal‌
يك تا 2‌: جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8 تا 9: گپ با 1335-83«فرزانه تاییدی»
9 تا 10:  گپ با  «مرتضی برجسته»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12 : يك قاشق شكر

‌پنجشنبه 10 ژانویه


9‌تا 10‌ صبح: گپ با 1335-84«اندی»
10‌تا 11‌: گپ با «کاظم عالمی» (آهنگساز)
11‌ تا 12‌: يك قاشق شكر
12‌ تا يك: گفتگو با«شهرام کاشانی»
يك تا 2‌:  دنياي جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب پخش موسيقي و بخش هايي از جوانان گويا
7‌ تا 8‌: گپ با «اندی»   
8‌تا 9‌:  گپ با گپ با «کاظم عالمی»
9‌ تا 10‌: گفتگو با«شهرام کاشانی»
10‌تا 11‌ دنياي جاسوسان
11‌ تا 12‌: يك قاشق شكر
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.