1418-11

همین جمعه، 15 اگوست، فیلم کاملا متفاوت
فی فی از خوشبختی زوزه می کشد
در سینماهای Laemmle’s Royal
وست لس آنجلس و انسینو بروی پرده می آید

1418-66

جمعه 15 اگوست همین هفته، سینمای معروف Laemmle’s Royal در وست لس آنجلس و همین سینما در تاون سنتر انسینو، درهای خود را بروی دوستداران ایرانی و غیر ایرانی فیلم Fifi Howls» From Happines فی فی از خوشبختی زوزه می کشد» ساخته یک کارگردان صاحب ذوق ایرانی میترا فراهانی می گشاید.
این فیلم در باره بهمن محصص آرتیست نامدار ایرانی است که بسیاری درباره سوابق درخشان هنری او می دانند.
این فیلم با ظرافت خاص به بهمن محصص می پردازد که به عنوان پیکاسوی ایران شهرت داشت. بهمن محصص بخاطر عقایدخاص خود، بخاطر اندیشه های عریان اش، مسلما مورد تائید حکومت فعلی و اسلامی در ایران نبود و بسیاری از آثار او شامل تابلوها و مجسمه هایش نابود شد، چرا که نماها و ایده های غیر معمولی و سنت شکن محصص، یک هنر ممنوعه بحساب می آمد.
محصص 30 سال از زندگی خود را در ایتالیا و بدور از وطنش گذراند، او که عاشق سرزمین خود بود.
این فیلم را میترا فراهانی با احساس شاعرانه و انسانی ساخته است، فیلمی که تماشاگر را تکان می دهد.

1418-68