1370-31

1370-29

بان و ویاج (Bon Voyage) تراول در ماه اکتبر یکی از با شکوهترین سفرهای روی آب را در کنار هنرمندان ایرانی در روزهای 18-19 و 20 اکتبر در سواحل کالیفرنیا و برروی عرشه کشتی با شکوه گلدن پرینسس برگزار میکند.
اندی این هنرمند محبوب ایرانیان به همراهی شینی و ارکستر اختصاصی و گروه رقص، سه روز و سه شب تعطیلات را در کنار هموطنان خود می گذرانند. کابین های این سفر را فقط از Bon Voyage میتوان خریداری کرد و این آژانس تسهیلات فراوانی برای هموطنان ایرانی فراهم کرده است یک روز کنسرت با شکوه اندی و شینی  2 روز دیگر دی جی درکنار اقیانوس و موسیقی و رقص ایرانی، یک روز دیگر کوکتل در کنار هنرمندان خود.
این کشتی مسافرتی در نوع خود استثنایی است و یک کشتی نو و با سرویس کامل از بهترین غذاهای بین المللی می باشد.
کابین های خود را از این آژانس خریداری کنید تا از تخفیفهای مختلف برخوردار باشید.

818-610-6264

1370-30