1366-19

1366-20

«نادر رفیعی» مدیر پر تلاش شبکه تلویزیونی امید ایران، تله تاون تلویزیونی خود را روز یکشنبه همین هفته 18 اگوست از 11 صبح تا 9 شب اجرا می کند.
نادر رفیعی که هیچگاه این تریبون را برای بهره وری های مالی بکار نگرفته و بقولی آنرا وسیله تجارت قرار نداده، بعد از سالها به برگزاری یک برنامه ویژه تله تاون اقدام کرده، که پیشاپیش چهره های برجسته اجتماعی و هنرمندان محبوب مردم برای همراهی با او به میدان آمده اند.
نادر رفیعی می گوید درواقع برای توسعه این شبکه و تولید برنامه های چدید که درجهت آگاهی و راهنمایی جامعه ایرانی تهیه میشود،نیاز به کمک داریم چون همیشه سرافرازانه بروی پای خود ایستاده و با هیچ گروه و دسته ای همکاری نکرده و کوشیدیم که شبکه ای مستقل باشیم.
نادر رفیعی که با دریافت بیش از 25 جایزه تروفی و تقدیرنامه از دست چهره های برجسته دولتی و سیاسی وخیریه ، مذهبی، و اجتماعی وهنری امریکایی و ایرانی رکورد بزرگی به جای گذاشته، درواقع همه این جوایز و تقدیرنامه ها را بخاطر خدمات اجتماعی خود دریافت کرده و چون همیشه همه ادیان و گروه های سیاسی و اجتماعی را از دید احترام آمیزی نگاه می کند و با همه روابط صمیمانه ای دارد.
نادر رفیعی می گوید تله تاون امید ایران درواقع تجربه جدیدی است که رابطه با دوام و محکم و استوار ما را با هنرمندان، چهره های اجتماعی و بنیادهای مختلف نشان میدهد و از سویی نیز ما مردم را به یاری می طلبیم تا برای آنها برنامه هایی را که دوست دارند تولید کنیم ودر مسیر سلیقه و نظرشان پیش برویم.
خوشبختانه تا این لحظه بسیاری از هنرمندان اعلام حضور در این تله تاون را کردند، ضمن اینکه چهره های برجسته شهر لس آنجلس نیز در این برنامه شرکت می کنند و ما بروی مردم و دیدگاه مثبت شان و اینکه همیشه حامی امید ایران بودند تکیه داریم.

1366-24