1331-68

1362-64

1362-65

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1362-71 گفتگوی فیروزه خطیبی با پیتر کاراپتیان و سوزان دیمر
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه و گفتگوی بی پرده در خانه حمیرا و پرویز یاحقی، پس از پنجسال که از ازدواج اندو می گذرد با اجرای منوچهر نوذری و شاهرخ نادری، اجرا شده است.
11‌ تا 12‌ صبح: گپ فرح شکوهی با «Zachary Alexander Rice» نوستاره دیزنی
12‌ تا يك:Masa Appeal
يك تا2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان 
8‌تا 9‌:  گفتگوی فیروزه خطیبی با پیتر کاراپتیان
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
10‌ تا 11‌: گپ فرح شکوهی با «Zachary Alexander Rice» نوستاره دیزنی
11‌ تا 12‌- صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه و گفتگوی بی پرده در خانه حمیرا و پرویز یاحقی.
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1362-66

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:موسيقي پاپ و تكراربعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي ایرانی و تكرار بعضي برنامه ها

1362-67

9‌ تا 10‌ صبح:1362-72  گفتگو با «پرویز ناظریان»
10‌تا 11: «یک قاشق شکر» با «سهراب اخوان» و «شهرام ناظری»
11 تا 12:  Family Talk با دکتر «سیما کنگاوری»
12‌ تا 1‌: گپ جمشید کاوه و مرتضی فرزانه
يك تا 2‌: گپ با «احمد آزاد»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
8‌ تا 9‌ شب:  «یک قاشق شکر»
9‌ تا 10‌: گفتگو با «احمد آزاد»
10‌ تا 11‌: «دکتر سیما کنگاوری»
11 تا 12: گپ با «پرویز ناظریان»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1362-68

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «حسین مجید»
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه جوکهای آقای منوچهر نوذری و علی تابش، و نمایشنامه «تلفن» از نوشته های پرویز خطیبی با اجرای شهین و مرتضی احمدی.
11‌ تا 12‌: گفتگو با1362-73 حسین برنجی متخصص امور طلاق
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گپ با «حسین مجید»
9‌ تا 10‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ویژه جوکهای آقای منوچهر نوذری و علی تابش، و نمایشنامه «تلفن»
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: گپ با «دکتر حسین برنجی»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1362-69

9‌ تا 10‌صبح: گپ با «شهلا سرشار»، «بهزاد» و «احمد آزاد»-قسمت اول
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با «بیژن اصیل» مشاور رسمی امور مهاجرت
11‌ تا 12‌: گفتگو با «منصور بی بیان»
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌: گپ با «جمال وفایی»
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:1362-74 گفتگو با «بیژن اصیل»
8 تا9 شب:  گپ با «شهلا سرشار»، «بهزاد» و «احمد آزاد»-قسمت اول
9 تا 10 شب:جمشید کاوه و مرتضی فرزانه
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «اصغر بیچاره»

1362-70

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «بهروز جلیلی» درباره ماجرای جنجالی  Family Awards
10‌تا 11‌:  گپ با «شهلا سرشار»، «بهزاد» و «احمد آزاد»-قسمت دوم
11‌ تا 12‌:  یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: با1362-75 «دکتر سیما کنگاوری»
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7 شب پخش موسيقي
7‌ تا 8‌:  گپ با «شهلا سرشار»، «بهزاد» و «احمد آزاد»-قسمت دوم
 8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌:  گپ با «بهروز جلیلی»
11‌ تا 12‌:با «دکتر سیما کنگاوری»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.