1423-24

1423-25

ساعت1423-31 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی شهره آغداشلو با شهلا اتفاق و دکتر ابراهیم قربانیان
10‌ تا 11‌ صبح:گلچین هفته 115: سیما بینا- هنگامه اخوان- رضوی سروستانی
11‌ تا 12‌ صبح: «ترانه در گذر زمان» با احمد آزاد و هوشمند عقیلی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: «ترانه در گذر زمان»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگوی شهره آغداشلو و شهره اتفاق و دکتر قربانیان
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 115: سیما بینا- هنگامه اخوان- رضوی سروستانی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

1423-26

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1423-27

1423-329‌تا10‌ صبح: گفتگوی عبداله ناظمی با عباس رضوی هنرپیشه قدیمی
10‌تا 11:گلچین هفته 116: کنسرت جشن هنر شیراز
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 116: کنسرت جشن هنر شیراز
9 تا 10:گفتگوی عبداله ناظمی با عباس رضوی هنرپیشه قدیمی
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1423-28

9‌ 1423-33تا 10‌ صبح:  گفتگوی عبداله ناظمی با «جواد مجابی»نویسنده و پژوهشگر در سال 1999
10‌تا 11:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش – ادیب خوانساری.
11‌ تا 12‌:  گفتگو با دکتر حاجیان
12‌ تا يك:  گفتگو با «دکتر ژوزف هوسپیان»
يك تا 2‌: موسیقی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: یک قاشق شکر                          
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر ژوزف هوسپیان»
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش – ادیب خوانساری.
10‌ تا 11‌: گپ عبداله ناظمی با «جواد مجابی»
11‌تا 12‌: گفتگو با دکتر حاجیان
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1423-29

1423-349‌ تا 10‌صبح: گپ با «دکتر محمود مشکین»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: گپ با نادر صدیقی، محمد بیاتی و ابوالفضل جلالی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته 114 : هنگامه اخوان – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 114 : هنگامه اخوان – سیما بینا
 8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با هنری
9 تا 10 شب: گفتگوی نادرصدیقی با ابوالفضل جلالی و محمد بیاتی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12:   گفتگو با «دکتر محمود مشکین»

1423-30

9‌ تا 10‌صبح:گپ با نادر صدیقی
1423-3510‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11‌تا12‌:گفتگو با پرویز افشار خواننده معروف
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: گفتگو با «دکتر شاهین بینا» دندانپزشک
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌:گفتگو با پرویز افشار خواننده معروف
9 تا 10: گفتگو با نادر صدیقی
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.