1354-69

1354-70

امید روی صحنه می خواند. خواننده ای که به هنرمند محجوب و مودب معروف است.وقتی فهمید زنده یاد رضا بیک ایمانوردی بازیگر قدیمی سینما در میان مردم نشسته است، با احترام در برابرش کرنشی کرد و گفت افتخار دارم مهمان هنرمند و پیشکسوت مان آقای بیک ایمانوردی را در میان خود داریم ناگهان سالن تکان خورد صدای کف زدن ها همه جا پیچید حاضرین به هر سویی سرک می کشیدند، تا این چهره ماندگار سینمای دیروز ایران را ببینند. درهمان لحظه امید بلافاصله از بیک ایمانوردی خواست روی صحنه بیاید.
بیک روی صحنه آمد، امید را بغل کرده وبوسید و ضمن سپاس از مردم حاضر، از امید بعنوان خواننده مورد علاقه خود ومیلیونها ایرانی گفت واورا جوانی محجوب و تحصیلکرده و جنتلمن معرفی کرد و همه دیدند که بیک ایمانوردی انگار کمرش راست شده بود، انگار 20 سال جوان شده بود.

1354-71