1332-18

1332-19

جمعه گذشته خونین ترین حادثه در تاریخ 1332-21مدارس امریکا، درنیوتاون کنتیکت رخ داد. یک نوجوان 20 ساله بنام ادم لانزا ، ابتدا مادرش راکه معلم این دبستان بود درخانه اش کشت و سپس سوار بر اتومبیل هاندای خود شده و به سوی دبستان ساندی هوک آمده، با دو اسلحه ای که قبلا بنام پدر ومادر از هم طلاق گرفته اش ثبت شده بود، آتش به روی کودکان بیگناه گشود.
نوجوان جنایتکار، وارد مدرسه شده وابتدا با یکی از کارکنان مدرسه جروبحث کرده و سپس با اسلحه کارکنان مدرسه وکلاس پر از دانش آموز را به گلوله بست، بلافاصله مامورین پلیس از راه رسیدند، با اجساد 18 کودک و 7 بزرگسال 1332-22روبرو شدند که شامل تیرانداز هم بود، دو کودک دیگر در راه بیمارستان ازدست رفتند. این کودکان بین 5 تا 10 ساله بودند، یکی از معلمین زمان تیراندازی همه بچه ها را درون کمدها پنهان کرد وقتی قاتل وارد شد گفت همه بچه ها به استادیوم ورزشی رفته اند وقاتل بلافاصله او را کشت و بچه ها نجات یافتند.
در سال 2007 نیزدر یک کمپ در ویرجینیا 1332-25بدنبال تیراندازی 32 نفر کشته شدند و در سال 1999 نیز حادثه دیگری در کلرادو رخ داد.
پرزیدنت اوباما ضمن تاسف فراوان نتوانست جلوی اشکهای خود را بگیرد و به همه خانواده های عزادار تسلیت گفت و تدارک قانونی را دید که بتواند جلوی مجوز اسلحه را در امریکا بصورت کنونی بگیرد و محدودیت هایی تعیین شود.
نکته مهم اینکه ادم لانزا یک محصل 1332-24بسیار درسخوان وهشیار و بسیار خجالتی بود وبا هیچکس دوستی نداشت. همکلاسی هایش می گویند او همیشه  سر کلاس ساکت بود و اشتیاقی به دوستی نشان نمیداد، در پشت پرده زندگی او، مادرش فداکارانه برای تربیت و تعلیم او می کوشید، حتی کار خود را ترک گفت و همه وقت خود را برای ادم گذاشت که در درس نابغه بود ولی پشت پرده سرکش و غیرعادی بود. حتی او را درون خانه درس میداد. پلیس ابتدا فکر میکرد رایان برادر 24 ساله ادم عامل این جنایت است ولی خیلی زود حقیقت رو شد.