1331-68

1380-16

1380-17

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1380-23 گپ با «عارف» با همراهی علیرضا نژاد دهقان در دبی(درخواست شده)
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته 31 : روح انگیز – سرود ای وطن – سروش ایزدی و محمد گل ریز- بدیع زاده -شجریان -قمرالملوک وزیری – رحمت الله بدیعی – ادیب خوانساری –  عبدالوهاب شهیدی
11‌ تا 12‌ صبح: خاطرات «مرتضی فرزانه»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: خاطرات «مرتضی فرزانه»
8‌تا 9‌:  گپ با «عارف»
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal with Steve Fisch & Mitchell Flint
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:  گلچین هفته 31 : روح انگیز – سرود ای وطن – سروش ایزدی و محمد گل ریز- بدیع زاده -شجریان -قمرالملوک وزیری – رحمت الله بدیعی – ادیب خوانساری –  عبدالوهاب شهیدی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1380-18

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1380-19

9‌ تا 10‌ صبح:1380-24  گپ با «فرزام سلامی» موزیسین و رهبر ارکستر
10‌تا 11:  گلچین هفته 32 : روح انگیز – نادر گلچین – الهه – چهارمضراب ماهور- شهبازیان – آهنگ آذری – سیما بینا- تا تو با منی – گروه دانشگاه تهران- شجریان
12‌ تا 1‌: مصاحبه جنجالی با محمد خردادیان در «بازتاب» با شهرام بروخیم و فرشته فر(درخواست شده)
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با «فرزام سلامی»
8‌ تا 9‌ شب:  گلچین هفته 32 : روح انگیز – نادر گلچین – الهه – چهارمضراب ماهور- شهبازیان – آهنگ آذری – سیما بینا- تا تو با منی – گروه دانشگاه تهران- شجریان
10‌ تا 11‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم و خردادیان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1380-20

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «سلیمان همصدا» خواننده معروف افغان
10‌تا 11:گلچین هفته 28  با هنرمندی: نادرگلچین-سیما بینا-شجریان -سروش ایزدی
11‌ تا 12‌:1380-25گفتگو با «دکتر روبن آبرامز» متخصص زیبایی
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات شعر و ادبیات ایران با «دکتر هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «سلیمان همصدا»
8‌ تا 9‌ شب:  گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 28  با هنرمندی: نادرگلچین-سیما بینا-شجریان -سروش ایزدی
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با دکتر هوسپیان
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1380-21

9‌ تا 10‌صبح: 1380-26 گپ با «دکتر ادموند تاش»جدید
10‌ تا 11‌ صبح: «بازتاب» با شهرام بروخیم و فرشته فر و اسلام شمس
11‌ تا 12‌:گفتگو با «نوشین »درباره انجمن حمایت از زنان خیابانی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: گلچین هفته 29  با اجرای پیش درآمد – افشاری درویش خان  و حضور بنان- شجریان – دلکش- محمد گل ریز
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 29  با اجرای پیش درآمد – افشاری درویش خان  و حضور بنان- شجریان – دلکش- محمد گل ریز
8 تا9 شب: بازتاب
9 تا 10 شب: گفتگو با «دکتر تاش»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «نوشین»

1380-22

9‌ تا 10‌صبح:1380-27گپ با «لیلا فروهر»
10‌تا 11‌:گلچین هفته 26 با حضور: مرضیه، سیما بینا، فریدون فرهی، افسر شهیدی با آثاری از استاد عبادی و رادیو شیراز
11‌ تا 12‌: گفتگوی فرهنگ فرهی با بهروز جلیلی
12‌ تا يك: سیری در موسیقی
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: دنیای جاسوسان
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با دکتر «دانش فروغی»
10‌تا 11‌: گلچین هفته 26 با حضور: مرضیه، سیما بینا، فریدون فرهی، افسر شهیدی با آثاری از استاد عبادی و رادیو شیراز
11 تا 12: گفتگوی «فرهنگ فرهی»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.