1472-12

1472-11

یکشنبه 16 اگوست در بنکوئت هال گلندل، مهناز و محمد کردنایج ، بیست و پنجمین سالگرد ازدواج خود را جشن گرفتند و بسیاری از دوستان نزدیک و چند مدیررسانه در آن شب حضور داشتند. نکته جالب اینکه 25 سال قبل مهدی و مهناز ذکایی برای خواستگاری به سراغ خانواده عروس رفتند و رضایت آنها را برای چنین وصلتی گرفتند و امروز خوشحال از این اقدام سالهای دور خود.
در این شب خاطره انگیز فرامرز آصف که در شب عروسی ایندو برنامه اجرا کرده بود، نیز روی صحنه آمد و ضمن تبریک به زوج خوشبخت، از اینکه بعد از 25 سال در چنین شبی برای آنها دوباره می خواند ابراز خوشحالی کرد.
همه ما در مجله جوانان و خانواده ذکایی، سالگرد 25 سال زندگی زناشویی آرام و عاشقانه را به مهناز عزیز و محمد عزیز تبریک می گوییم و اینکه دو گل زیبا، ملودی و ناتالی را در آغوش خود بزرگ کرده اند که اینک هر دو در رشته پزشکی و وکالت درحال تحصیل هستند.

1472-13

1472-14

1472-15

1472-16

1472-17

1472-18

1472-19

1472-20