1411-18

1411-12

ساعت1411-19 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «پری امینی» نقاش معروف
10‌ تا 11‌ صبح:گلچین هفته 88: پیش درآمد دشتی- شجریان و گروه سماعی – پریسا- عبدالوهاب شهیدی- مرضیه –بنان 
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «اسی نیک نژاد (درخواست شده)
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: گپ با «ویدا قهرمانی» (درخواست شده)
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «اسی نیک نژاد»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «پری امینی»
10‌ تا 11‌: گفتگو با «ویدا قهرمانی»
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 88: پیش درآمد دشتی- شجریان و گروه سماعی – پریسا- عبدالوهاب شهیدی- مرضیه –بنان   
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

1411-13

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1411-14

9‌تا10‌1411-20 صبح: گپ با«سارا دشتی» میکاپ آرتیست ستارگان سینما و تاتر
10‌تا 11:گلچین هفته 89: آواز پریسا- نادر گلچین – قمر – شجریان – استاد علینقی وزیری
11 تا 12: گفتگوبا «مرتضی فرزانه»
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 89: آواز پریسا- نادر گلچین – قمر – شجریان – استاد علینقی وزیری
9 تا 10: گپ با «سارا دشتی»
10‌ تا 11‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1411-15

1411-219‌ تا 10‌ صبح:  گفتگو با«حسن شماعی زاده»
10‌تا 11:گلچین هفته 86 : حسن ناهید- شجریان – استاد صبا- هنگامه اخوان – بنان
11‌ تا 12‌: گفتگو با «عباس حاجیان» درباره طلاق
12‌ تا يك: گفتگو با «دکتر ابراهیم قربانیان» درباره یتیم خانه های مکزیک
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «عباس حاجیان»                                     
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 86 : حسن ناهید- شجریان – استاد صبا- هنگامه اخوان – بنان 
10‌ تا 11‌:  گفتگو با «حسن شماعی زاده»
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1411-16

9‌1411-22 تا 10‌صبح: گپ با «پیروز»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: گفتگو با «مرتضی برجسته»
12‌ تا يك: Leaders in the Community
يك تا 2‌:گلچین هفته 87: شجریان – مرضیه – عبدالوهاب شهیدی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 87: شجریان – مرضیه – عبدالوهاب شهیدی
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
9 تا 10 شب: گفتگو با«شهرام صولتی» (درخواست شده)
10 تا 11: Leaders in the Community‌
11 تا 12: یک قاشق شکر با «سهراب اخوان»

1411-17

9‌ 1411-23تا 10‌صبح:گفتگو با «دکتر پیمان بیداری» وکیل سرشناس ایرانی
10‌تا 11‌:گلچین هفته 84: شجریان – سیما بینا- عبادی – حسین تهرانی- شهرام ناظری  
11‌ تا 12‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «دکتر پیمان بیداری»
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با «دکتر لازارف» (درخواست شده)
10‌تا 11‌:گلچین هفته 84: شجریان – سیما بینا- عبادی – حسین تهرانی- شهرام ناظری  
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.