1400-39

یکی از دوستان و حامیان هنرمندان که از نوجوانی در کنار هنرمندان به ویژه سینما بوده و هرازگاهی عکسهای او در مطبوعات سینمایی در کنار هنرمندان چاپ میشد هفته گذشته در خانه پسر فردین در حوالی نیاوران جشن تولدی برای ناصرخان ملک مطیعی برگزار کرد که اغلب هنرمندان در جشن تولد این چهره ماندگار که هشتاد و چهار ساله میشد شرکت کرده بودند از جمله شاهرخ نادری تهیه کننده صاحب نام سابق رادیو ایران که تهیه بیشترین برنامه های شما و رادیو  وصبح جمعه با او بود. شاهرخ نادری که همچنان در سن و سال بزرگسالی قبراق و سرحال چون همیشه پیشقدم  برای تجلیل از هنرمندان یا تولد هنرمندان قدیمی بوده در جشن تولد ناصرخان ملک مطیعی از جمله سالار عقیلی خواننده صاحب نام،  پوری  بنایی، خانواده زنده یاد فردین که همیشه ناصرخان ملک مطیعی را با نام عمو ناصر صدا می کردند حضور داشتند که در عکس یکی از دختران و یکی از پسران فردین دیده میشوند که سه نوه فردین هم در کنار پدرشان حضور دارند سورپرایز جشن تولد ناصرخان پیامی بودکه اسطوره سینمای ایران بهروز وثوقی از راه دور از لوس آنجلس برای همکار و دوست نزدیک خود ناصرخان فرستاده بود که همه حاضرین در این جشن را غافلگیر کرده بود. بهروز در این پیام ضمن سلامتی برای دوست خود ناصرخان آرزوی سلامتی و پایداری برای سایر همکاران خود کرده بود.

1400-40