1696-28

به مناسبت نودمین سالگرد تولد سلطان موسیقی پاپ ایران ویگن، ورزشکاران، هنرمندان و دوستان نزدیک خانوادگی ویگن مراسمی بیاد ماندنی به همراه سخنرانی چهره های شناخته شده سیاسی و ورزشی و هنری برمزار وی برگزار کردند.
سخنرانان عبارت بودند از دکترحسن رهنوردی قهرمان اسبق وزنه برداری جهان و نماینده مجلس ایران به نمایندگی از طرف ورزشکاران. و خواننده سرشناس آرتوش به نمایندگی از طرف سایر هنرمندان حاضر. سپس خانم دکتر قلی زاده و جورج حسن زاده از خاطرات خود با سلطان و بیش از پنجاه سال فعالیت بسیار موفق وی برای روی صحنه سخنرانی ایراد کردند و یادش را گرامی داشتند و در پایان سیمون پطروسیان نایب رئیس اسبق فدراسیون جهانی دوچرخه سواری ضمن سخنانی از کانون بوکس ایران بخاطر برگزاری این مراسم تشکر نموده و در اختتام مزار سلطان توسط حاضران گلباران گردید.

1696-30

1696-29