Untitled-1

1615-37

1615-38

آرین اقبالی می گوید با تیم ورزیده و متخصص خود، در طی چند سال اخیر، آرامش را به بسیاری از ایرانیان بازگردانده، با ترمیم و اصلاح کردیت های ویران شده شان، با دادن امکان تازه برای خرید خانه و اتومبیل و نیازهای مهم شان، با ساختن یک اعتبار تازه اجتماعی برای آنها، از سویی از بین بردن و یا کمتر کردن وام های دانشجویی، به خواب راحت بسیاری کمک کرده است و اینک با یک ابتکار تازه، یک اقدام دور از انتظار، با ساختن کردیت و اعتبار بیزینسی، به هزاران نفر کمک می کند تا نه تنها کردیت شخصی خود را از هر ضربه ای نجات دهند بلکه امکان خرید و تهیه وسایل و لوازم، پرداخت های گوناگون در بیزینس خود داشته باشند واز هر ضربه و خطری در مورد کردیت شخصی خود در امان بمانند.

بیزینس کردیت

آرین اقبالی می گوید من بارها در مجالس و محافل شاهد بودم، که همه خانواده ها، صاحبان مشاغل و مدیران کمپانی ها، شرکای قدیم و جدید، در تنگناها با بکار بردن کردیت شخصی خود به نفع بیزینس هایشان، آینده و اعتبار خود بکلی ویران ساختند و خواب راحت را از خود گرفتند، درحالیکه همه می توانند برای خود بیزینس کردیت بسازند اما چگونه؟ اینکه ما ابتدا کردیت آنها را با پرونده هایشان، سوابق شان را بررسی می کنیم، به مرور همه مشکلات را رفع می کنیم و خیلی زود برای آنها بیزینس کردیت با کارت های اعتباری می سازیم، که با خیال راحت می توانند به داد مخارج خود، هزینه های خود وهمه آنچه مربوط به بیزینس خود است برسند و اگر روزی حتی یکی از شرکا بدلیلی دچار مشکلی در این مورد شد، یا به دلیلی دیر پرداخت داشتند، هر پوینت منفی داشتند، هیچ ارتباطی به کردیت شخصی هیچکدام شان ندارد، یکی از شرکا دچار مشکل میشود، شریک دوم، مدیر و صاحب کمپانی هیچ صدمه ای نمی بیند.

1615-39

قدرت بخشیدن به هویت بیزینس

کار ما، تخصص تیم ما، هویت دادن به بیزینس کردیت افراد است، خیلی زود آنها را صاحب یک کردیت قوی و پایدار می کنیم، در یک کمپانی شرکا و حتی مدیران بخش ها، میتوانند کردیت کارت خود را داشته باشند و هر اتفاقی که برای یکی از آنها بیفتد، به دیگران کاری ندارد وصدمه ای نمی زند، مدیران، شرکا، و همکاران می توانند با کردیت کارت های خود همه آنچه برای کمپانی لازم است خرید کنند.
بیزینس کردیت با پوشش خود، امکان تهیه وام، Line of Credit، توسعه بیزینس را می دهد پیمودن این مسیر به صاحبان کمپانی ها کمک می کند تا در مورد تکس خود نیز قانونا و آسان و بدون دردسر عمل کنند…
دریافت کردیت کارت ها، اعتبار کمپانی ها را در بانک ها بالا می برد، یک کمپانی با این اقدام، بکلی چهره عوض می کند، پر قدرت می شود، امکان توسعه وگسترش یافته، امکان تهیه وسایل و لوازم جدید کارمندان تازه دارد.

ادامه خدمات
آرین اقبالی می گوید در ادامه خدمات ما در مورد ترمیم واصلاح کردیت شخصی، از بین بردن وام های دانشجویی، دادن قدرت به طبقات مختلف مردم برای ساختن آینده شان، خرید خانه، اتومبیل و دیگر نیازهایشان ما با سرویس جدیدمان به نجات بیزینس های ایرانی آمده ایم، ما در آغاز راه حتی با استقبال بیزینس های امریکایی، اسپانیش و کمپانیهای مختلط روبرو شده ایم درحالیکه نیت اصلی ما خدمت به بیزینس های ایرانی است و اینکه وقتی یاد ما می افتند لبخندی بر لب هاشان بنشیند.
****
Enrich Financial
Tel: 1-800-EGHBALI
800-344-2254