1518-77

بخش چهارم

سئوال هفدهم: اگر شخص تازه واردی که سابقه ی کردیت چندانی ندارد بخواهد اسمش را روی کارت شخصی دیگر که سابقه ی کردیت خوب چندین ساله دارد به عنوان co-applicant ثبت کند، از نظر سابقه ی ساخت کردیت برای شخص تازه وارد چگونه خواهد بود؟
پاسخ: اثر گذاشتن روي سابقه كرديت بستگي به این دارد كه اسم شما از چه طریقی به كرديت كارت طرف اول اضافه میشود. در اين مورد بایستی طرفین دقت داشته باشند که بانك اسم شما (نفر دوم) را چگونه اضافه میکند؟
اگر اسم شما فقط به عنوان authorized user به كرديت كارت كسي اضافه شود، اينكار هيچگونه كمكي به بهبود سابقه ی كرديت شما نخواهد نمود و تنها اثر عملي آن اینست که یک کردیت کارت دیگر با همان شماره قبلی ولی به اسم شما صادر شده و شما قادر خواهید بود فقط خریدهایتان را با آن انجام دهید.
اگر بخواهید که از طریق اینکار برای خود سابقه ی كرديت بسازید بایستی بانك شما را به عنوان authorized user with payment responsibility به آن کارت اضافه نماید.
البته بانكهاي مختلف ممکن است در اين مورد اصطلاحهاي متفاوتي به كار ببرند ولي خلاصه ی مطلب اینکه بانك بايد اسم شما را با “مسئوليت پرداخت” به كارت آن شخص اضافه نماید. تنها در اين صورت است كه پرداختهاي شما روي آن كرديت كارت به اداره هاي اعتبارسنجي گزارش خواهد شد. در اين حالت تاثير مثبت و منفي در نحوه استفاده از كارت يا انجام پرداختها روي آن كارت شامل هر دو طرف قضيه خواهد شد (هم شما و هم شخصي كه حاضر شده co signer شما شده يا شما را به عنوان authorized user به کردیت كارت خود اضافه نماید
البته چه در حالت دوم و يا حتي حالت اول بايستی اعتماد متقابل بين طرفین برقرار باشد و هر دو طرف حس مسئووليت پذیری داشته باشند چون هر كدام از طرفین، چه صاحب اصلي كارت و چه شما كه به عنوان authorized user اضافه شديد، اگر روي آن کردیت کارت اهمال یا سهل انگاری انجام دهید ، باعث تاثير منفي روي سابقه كرديت هر دو نفر خواهد گشت.
البته در حالت اول هم این قضيه صدق میکند ولي فقط براي صاحب اصلي كارت يعني در حالتي كه شما فقط و فقط به عنوان authorized user به آن کارت اضافه شدید. در این حالت اگه شما شخص منضبطی باشید به نفع صاحب اصلي كارت خواهد شد و اگر موجب کوچکترین سهل انگاری گردید، اثر منفي آن روي سابقه ی كرديت شخص اول هم نشان داده خواهد شد.
بدترين حالت ممکن اینست که شخص اول سهواً، شما را به عنوان authorized user با “مسئوليت پرداخت” به کارت خود اضافه نموده و سپس برای شما کارت بگیرد و بانک هم دچار اشتباه شده و شما را فقط به عنوان authorized user بدون مسئولیت پرداخت اضافه كند. بعد شخص اول هم شما را رها نموده و به این خیال که کار خیری در حق شما انجام داده بدنبال زندگی خود باشد. در اين صورت شما هر خرابكاري كه روي آن كارت انجام دهید، براي شما گزارش نشده ولي به اسم شخص اول تمام خواهد گشت بدون اینکه وی خبری از این موضوع داشته باشد!
اين مورد شامل پدر مادرهايي كه از روی احساسات براي فرزندان بی مسئولیت خود كرديت كارت ميگيرند نیز شده و متاسفانه عواقب بد آن گریبان والدین را خواهد گرفت يا در مواردي كه زن و شوهر با كارت مشترك از هم جدا ميشوند و بعد از جدایی یکی از طرفین با كارت مربوطه هر خرابکاری را انجام میدهد بدون اینکه طرف مقابل خبردار شود و بعد زمانی طرف مقابل متوجه میشود که سابقه كرديت وی بطور کامل خراب شده و پس از پیگیری متوجه میشود که این مشکل از طرف همسر سابق وی بوجود آمده است.
مواردی که در بالا ذکر شد فقط در مورد كرديت كارت صدق نمیکند بلکه حتي اگر شما وام هم بگيريد و كسي co signer شما باشد، همه ی موارد مذکور در موردauthorized user يا authorized user با مسئوليت پرداخت در مورد وام هم صادق است و عيناً به همين صورت روي سابقه كرديت يك نفر يا هر دو نفر صادق خواهد بود چه در جهت مثبت یا منفی.

1518-76

1518-78