1506-119

آقایی مسن ولی فعال و سالم سیتی زن امریکا جویای خانمی مهربان و همدمی خوب میباشد. خواهشمند است مشخصات خود و تلفن را در پیام گیر بگذارید و جواب داده خواهد شد.

310- 666-9429

 ****

خانمی زیبا و خوش اندام و تحصیلکرده، انساندوست و هنرمند مقیم امریکا و سیتی زن کانادا، علاقمند ازدواج با آقایی 40 تا 55 ساله تحصیلکرده و سیتی زن امریکا، از یک خانواده اصیل و معتقد به اصول اخلاقی میباشد.
لطفا پیام بگذارید با شما تماس می گیرم.

213- 282-8384