1441-60

آلبوم خاطرات نصرت الله وحدت
را ورق می زنیم

همانطور که قول دادیم، یکی دو بار هرماه، صفحاتی را به آلبوم خاطرات چهره های ماندنی هنر اختصاص میدهیم که درواقع از آرشیو بسیار غنی مجله جوانان، برداشت میشود.
این هفته به آلبوم خاطره های وحدت بازیگر و کارگردان برجسته تیاتر و سینما سر میزنیم.

1- تصویری از وحدت با بهروز وثوقی در دفتر مرکزی مجله جوانان در لس آنجلس در سال 1994
2- تصویری از وحدت به اتفاق گروهی از یاران خود، گلپا، حمید قنبری، مهندس همایون خرّم، محمدرضا شجریان
3- تصویری از وحدت با امیرمجاهد و فرزان دلجو زمان تهیه و بروی صحنه بردن یک نمایش کمدی در لس آنجلس
4- تصویری از وحدت، عزیزالله رفیعی، پرویز صیاد و تونی زرین دست در سال 1999 جلوی دفتر مجله جوانان
5- تصویری از وحدت و یار قدیمی اش جمشید شیبانی در دفتر مجله جوانان
6- تصویری از وحدت، شهین ستاره قدیمی سینمای قبل ازانقلاب در کانادا در سال 1999
7- تصویری از وحدت و یاران قدیمی اش: منوچهر سخائی، عباص مصدق، سارنگ، مستجاب الدعوه، بهمنیار، در باشگاه ورزشی جعفری در سال 1344

1441-53

1441-54

1441-55

1441-56

1441-57

1441-58

1441-59