1435-44

هنر وهمت حافظ ناظری، هنرمند ارزشمند و جوان ایرانی، در دستیابی به جایزه بزرگ آلبوم های کلاسیک بین المللی گرمی، قربانی سیاست بازیهای روز و تاثیر آن حتی بر هنر موسیقی امریکا شد.
آلبوم UnTold که در لیست پرفروش ترین و ارزشمندترین آلبوم های کلاسیک بین المللی، از سوی کمپانی سونی، هفته ها صدرنشین بود و افتخاری بزرگ برای جامعه ایرانی بوجود آورد، و طی ماههای گذشته همچنان مورد تحسین آهنگسازان، خوانندگان، تولید کنندگان موسیقی در امریکا و سراسرجهان بود و درواقع پیروزی این آلبوم، همه تابوهای گذشته را در مورد موسیقی کلاسیک شرق شکست و بروایتی موسیقی کلاسیک آسیا با چنین موفقیتی سرافرازی نشان داد بدنبال این موفقیت ها بود که همه دست اندرکاران موسیقی بویژه موسیقی کلاسیک، در انتظار برگزاری مراسم اهدای جوایز گرمی بودند تا باز هم UnTold را بر بلندای شب های طلایی آن ببییند.
نسل جوان ایرانی در سراسر جهان، بی صبرانه انتظار این پیروزی را می کشید، که در اصل حق این آلبوم و حق تلاش های بی پایان حافظ ناظری بود.

1435-46

همه دورادور شاهد بودند که او با100هزار آلبوم از سراسر جهان روانه گرمی شد، طی یک ماه مراحل اولیه انتخاب بهترین ها طی شد، آلبوم UnTold همانگونه که پیش بینی شده بود، بعنوان آلبوم کلاسیک، که معمولا سخت ترین مراحل انتخاب را پشت سر می گذارد، دروازه ها را یکی پس از دیگری گشوده و به جلو رفت، از سویی حافظ ناظری خالق این اثر، کمپانی سونی و دوستان و یاران، همکارانش شب و روز این مراحل را دنبال می کردند، اصولا همه ساله هنرمندان بین المللی در چند ماه قبل از مراسم، شب و روز خود را نمی شناسند و نکته مهم اینکه خود رقبای این آلبوم نیز با حافظ ناظری در تماس بودند و به او اطمینان می دادند که آلبوم جایزه اصلی را خواهد برد.
آلبوم UnTold از 7 شاخه مهم برگزیده شد و سرانجام جزو 15 آلبوم نهایی قرار گرفت. دراین مراحل، هنرمندان امریکایی واروپائی، مرتب با ایمیل و فیس بوک با حافظ ناظری در تماس بودند، جالب اینکه حتی رقبا، امید به پیروزی این آلبوم استثنایی داشتند، ضمن اینکه چند نفری که تجربه بیشتری داشتند نظر دادند، تنها مسئله ای که ممکن است سد و مانعی برای این پیروزی بحق باشد، دیدگاه ژوری در مورد ایران و مسائل سیاسی جاری است وگرنه آلبوم همه خصوصیات صدرنشینی را دارد و البته شانس فیلم «جدایی نادر از سیمین» اصغر فرهادی را ندارد که درست برعکس امروز، از حوادث سیاسی روز بهره ببرد و همانطور که دیدگاه ها در مورد تاثیر مسائل سیاسی روز، پیروزی قطعی این آلبوم را زیر سئوال برده بود، همچنان صاحبنظران و متخصصین و هنرمندان مهر تائید بر UnTold زدند و پیشاپیش به حافظ ناظری تبریک می گفتند، ولی انگار خود حافظ می دانست که تلاش دو سه ساله او و اثر ماندنی اش قربانی بازی سیاست میشود. چرا که آلبوم در جمع 15 اثر برگزیده و نهایی قرار گرفت ولی متاسفانه در آخرین مرحله، برگزیده نشد.
نگاهی به فیس بوک ها، خبر میدهد که چگونه هنرمندان امریکایی، از عدم گزینش این آلبوم ابراز تاسف کردند، چون خیلی ها این آلبوم را بالاتر وارزشمندتر از آلبوم خود می دانستند، که در اصل همه اینها نشانه اعتبار وارزش این آلبوم است واینکه اگر برای گرمی برگزیده نشد، ولی از سوی هنرمندان، متخصصین و رقبا، این چنین تائید شد.
می کوشیم با حافظ ناظری در هفته های آینده گفتگویی داشته باشیم.

1435-45