sharheroyjeld1276-8

آناهيتا خلعتبري چهره معروف و با سابقه تلويزيوني

در يك ريالتي شوي معروف و پربيننده شبكه بين المللي

NBC‌ كانال 4‌ ظاهر شد

آناهيتا در شوي بزرگ  WE the PEOPLE
درخشيد و راه آينده خود را در اين برنامه و يك سريال تازه هموار كرد

 sharheroyjeld1276-2

حضور موفقيت آميز>آناهيتا خلعتبري< در يك شوي معروف و پربيننده تلويزيوني ، بانام  We the People‌ در شبكه NBC در كانال 4‌، مسير زندگي اين چهره معروف و با سابقه تلويزيوني را بكلي عوض كرد. درواقع شكوفا شدن استعدادهاي تازه در وجود آناهيتا، از او چهره كاملا جديدي ساخت و او  را به سويي كشاند كه مسلما با آينده دور از انتظاري همراه است.sharheroyjeld1276-4
• وقتي از آناهيتا خلعتبري دراين باره مي‌پرسيم و  اينكه براستي  چه شدكه پايش به اين ريالتي شوي اين شبكه بزرگ بين المللي كشيده شد؟
– مي‌گويد: من بدليل عشق و علاقه عميقي كه به بازيگري داشتم،در پي آن بودم، چون بهرحال گويندگي من در چند تلويزيون امريكايي راه را بروي من هموار نمود، قبلا هم در زمينه بازيگري قدم هايي برداشته بودم تا  ايجنت من با توجه به سابقه كارم، مرا به حضور در يك آزمون  بزرگ تشويق كرد، در حاليكه بطور دقيق برايم توضيح نداده بود كه من وارد رقابت فشرده اي ميان يك جمع 80‌ نفره شدهام، وقتي در روز موعود با دست اندركاران برنامه روبرو شدم، فهميدم كه اين برنامه مربوط به يك ريالتي شوي در زمينه حضور در دادگاه و ايفاي نقش يكي از طرفين دعواست.
در همان جلسه بمن گفتند بدنبال بازيگراني هستند كه توانايي اجراي نقش بصورت في البداهه يا Improvisation‌ را داشته باشند، يعني بدون  هيچ نوشته و سناريويي، بايد بتوانيد در برابر قاضي از خود دفاع كنند، يعني با همان اطلاعات  كوچك و اندك بدون نوشته بايد در برابر دوربين ظاهر شده و در ضمن به رقابت با 80‌ بازيگر ديگر هم مي‌پرداختم. من كه بهرحال بدليل اجراي برنامه چه بصورت مجري، گوينده و گزارشگر تلويزيوني سالها فعاليت داشتم، اين اعتماد به نفس لازم در وجودم بود، در همان جلسه اول هم جلوي دوربين بايد  آن نقش را فيالبداهه اجرا مي‌كردم. من جلوي جمعيت حاضر در سالن دادگاه بدون تمرين، بدون آمادگي، دربرابر دوربين قرار گرفتم.sharheroyjeld1276-5
خوشبختانه همان تجربيات گذشته كمكم كرد و اينكه ده سال پيش هم من در يك فيلم  كوتاه امريكايي ظاهر شده بودم، و چند سال بود در تلويزيون شهر  لانگ ديل و تلويزيون شهر سانتا مونيكا، مجري اخبار و رويدادهاي انتخاباتي و اجتماعي شهر بودم، و سالها بعنوان يك گزارشگر تلويزيوني فعال بودم و همچنين در تلويزيون هاي ايراني نيز مرتب برنامه هايي داشتم، همه وهمه آنروز بكارم آمد.
• واقعا در آن لحظه چه احساسي داشتي؟ چگونه نتيجه كار را پيش بيني مي‌كردي؟
– لحظه پرهيجاني بود، چون با 80‌ زن و مرد جوان كنار هم نشسته بودم، بمرور ما را صدا ميزدند و ما بدرون  سالن به اصطلاح دادگاه ميرفتيم، تا يك پرونده واقعي را با بازي خود، دوباره زنده كنيم، خانمي كه  پشت ميز نشسته بود و مارا صدا ميزد براي اولين بار گفت اين برنامه از يك شبكه تلويزيوني بزرگ در سراسر امريكا پخش مي‌شود شما بايد براي چنين  موقعيتي خود را آماده كنيد، اين مسئله مرا بيشتر به هيجان آورد، من سرانجام براي آزمون نهايي رفتم. ظاهرا همه چيز بدون دردسر پيش رفته بود باور كنيد بجز اطلاعات مختصر  بدست ما قصه و سناريوئي نداده بودند، وقتي فهميدم  قبول شده ام، از هيجان مي‌لرزيدم گريه ام گرفته بود، ولي بر خود مسلط شدم، چون مي‌ترسيدم حركتي بكنم كه سبب گردد آنها مرا رد كنند! من در آن لحظه با  هنرپيشه مقابل خود آشنا شدم يك دختر جوان بودكه بهم دست داديم، اين موفقيت مشترك را به فال نيك گرفتيم  فردا براي ضبط برنامه آمديم، عجيب اينكه بدليل حضور در اتاق ميكاپ، امكان تمرين نيافتيم، وقتي ميكاپ تمام شد، با اطلاعات مختصري ما را روانه دوربين كردند، من ناگهان خود را جلوي دوربين هاي بزرگ و  جمعيت حاضر در سالن ديدم. من بر خود مسلط شدم، با توجه به همان اطلاعات  و بعد هم توضيحات مختصر و يك يادداشت كوتاه، فيلمبرداري آغاز شد و من چنان خونسرد و مسلط پيش رفتم كه حدود 30‌دقيقه نقش خود را به خوبي اجرا كردم بمن علامت دادند كه بازي تمام شد، من همه بدنم از درون مي‌لرزيد، وقتي به جمع دست اندركاران پشت صحنه پيوستم آنها با تحسين  و تعجب با من روبرو شدند و گفتند خوشبختانه شما يك هنرپيشه حرفه اي بودي وكارت در نهايت كمال و زيبايي انجام شد و من هم نگفتم كه يك هنرپيشه حرفه اي نيستم!sharheroyjeld1276-3
اين برنامه مورد توجه مسئولان اين شبكه قرار گرفت،  برنامه پربيننده اي كه هر روز از ساعت 2‌ بعد از ظهر روزهاي دوشنبه تا جمعه از شبكه NBC‌ پخش ميشود، برنامه اي كه آمار بينندگانش دور از انتظار است وبا وجود ‌آغاز برنامه از سپتامبر، خيلي زود جا افتاده و با موفقيت پيش ميرود.
‌همانطور كه اشاره كردم، همه پرونده هاي پرهيجان و واقعي دادگاه ها را با بازيگران جلوي دوربين  مي‌برند و همه صحنه هاي اين پرونده ها را جلوي چشم ميليونها نفر زنده مي‌كنند.
• شنيديم سورپرايزهاي ديگري هم دراين زمينه در پيش داري؟
– بله. من در يك فيلم سينمايي ايراني امريكايي بازي كردم كه نقش حساسي هم دارم، كه اين سورپرايز را بعدا به اطلاع خوانندگان مجله جوانان ميرسانم. دو قرارداد جديد ديگر براي يك سريال و يك فيلم سينمايي منعقدكرده ام كه دلم ميخواهد خيلي زود در مجله جوانان درباره اش بيشتر توضيح بدهم. sharheroyjeld1276-6sharheroyjeld1276-7