1439-48

آنتونیو جلینی بخاطر احترام به حامی بزرگ خود دیک کلارک صبر پیشه کرد
تاریخ اهدای جوایز Family Film Awards اعلام میشود
پذیرش فیلم ها از یک ماه دیگر و فیلم های کاندید شده در ماه جون اعلام میشوند

1439-49

«آنتونیوجلینی» با نام ایرانی بهروز جلیلی، اینروزها به اتفاق یاور خود الن جی فریدمن چهره سرشناس موزیک و سینما ونویسنده توانای امریکایی، به آرزوهای دیرینه خود، برپایی دوباره اهدای جوایز Family Film Awards نزدیک شده است.
«انتونیو» بخاطر احترام ویژه به حامی بزرگ خود دیک کلارک دراولین مراسم اهدای این جایزه سالها صبر پیشه کرد، چه زمانی که دیک کلارک بیمار و بستری بود و چه زمانی که درگذشت، باز هم بسبک و شیوه شرقی ها، یکسال صبر کرد تا دوباره این مراسم را اجرا نماید درحالیکه با بزرگترین شبکه های تلویزیونی و کمپانی های تولید فیلم قراردادی 5 ساله داشت وحتی خطر سو کردن آنها را هم بجان خرید، چرا که بقولی از سرزمین فرهنگ، تاریخ بزرگ جهان آمده بود. آنتونیو به اتفاق حامیان خود از یک ماه دیگر، از میان دست اندرکاران سینمای امریکا هستند، قبول فیلم ها را آغاز کرده و در ماه جون 2015، فیلم های کاندید شده را معرفی خواهند کرد.
دردو جلسه صبحانه و گردهمائی دست اندرکاران سینما، انتونیو جلینی و الن جی فریدمن کوشیدند تا هدف های تازه این سازمان سینمایی را به اطلاع برسانند و خوشبختانه از سوی کمپانی ها و حرفه ای ها مورد تائید قرار گرفتند.
درجلسه صبحانه هتل هیلتون یونیورسال حرکت جدی آن شروع شد و بزودی خبرهای داغ این مراسم و قبول فیلم از سراسر جهان را به همراه داوران وهیئت مدیره و مسئولان تازه را اعلام خواهند کرد.

1439-56

1439-51

1439-52

1439-53

1439-54

1439-55