1450-79

آنتونیو جلینی در مراسم بزرگ شهر

آنتونیو جلینی (جلیلی) بنیانگذار فامیلی فیلم اواردز و المپیک اواردز در طی هفته گذشته در سابان تیاتر با حضور هزار نفر در جشن بزرگ بورلی هیلز جایزه ویژه شهردار را تقدیم کرد.
وی با حضور شهردار بورلی هیلز و شهرداران مختلف و رؤسای دانشگاه ها و قاضی دادگاه عالی با حمایت مجله بین المللی جوانان شرکت کرد و هفته های آینده از آن بیشتر خواهیم نوشت.

1450-80

1450-81

جشن نوروزی در پاسادینا با همت Nat Nehdar

این جشن با شکوه با حضور شهردار پاسادینا، سناتور آینده ایالتی، انتونیو جلینی (جلیلی) فاند فامیلی فیلم اواردز، ناصر زمردی از بنیاد جهانی صلح، و نماینده شهر و شخصیت های دیگر برپا شد. سمبل های نوروزی از جمله هفت سین و عمو نوروز و وسیقی سنتی ایرانی به آن جلوه ای خاص داده بودند.

1450-82

1450-83