1632-13

هفته قبل آهنگ جدید اندی در سراسر جهان پخش شد و با استقبال بی سابقه ای روبرو شد. این حرکت تازه ای بود از هنرمند خوب و مردمی، «اندی» که همیشه پرچمدار آهنگهای شاد در میهمانیها و مجالس ایرانی هاست.
اندی همکاری خود را با هنرمندان داخل وطن ادامه می دهد و برای آهنگ جدیدش با فرزاد واثقی و مهشاد عرب کار کرده است. ویدیوی این آهنگ که از ساخته های کوجی زادوری می باشد هم اکنون بر روی وبسایت یوتیوب به آدرس Youtube.com/AndymusicTV پست شده است.
مجله جوانان آرزوی موفقیت های بیشتر را برای این هنرمند مردمی دارد.

1632-14