1345-27

هفته قبل در مزون زیبای شهلا درریز طراح سرشناس ایرانی در جامعه بین المللی، یک گردهمایی صمیمانه جهت آکشن هدایای دوستداران برگزاری جشنواره نوروزی لس آنجلس در سال آینده برپا شده بود که شهلا درریز و همسرش همه گونه گروه همیاری و همکاری را داشتند.
در این مراسم چند تن از برگزارکنندگان جشنواره نیویورک از جمله دکتر رضا زاده نیز مهمان بودند، مری آپیک، اپیک یوسفیان، آزیتا شیرازی، دکتر عظیم ، جیمی دلشاد، اردوان مفید، سوزان خاتمی، دکتر نژادپور و همسرش،همکاران رسانه ای از مجله جوانان و شبکه امید ایران در مراسم حضور داشتند.

1345-28

1345-29

1345-30

1345-31