1523-26

 

 

 

از دکتر مایکل بروخیم که یکی از برجسته ترین دکترهای قلب است می پرسم، آیا قلب می شکند؟ چون در زبانهای مختلف بخصوص فارسی و انگلیسی زمانی که عشق شکست می خورد قلب عاشق می شکند. یک او شناخته شده است، دوستی می گفت وقتی اولین عشق زندگیم را از دست دادم صدای شکستن قلبم را شنیدم.
دکتر مایکل بروخیم با آن که جوان است، یک دنیا تجربه درباره قلب دارد با لبخندی دلنشین که تمام صورتش را می پوشاند و با دیدن لبخندش چاره ای جز لبخند نداریم، میگوید«از نظر علمی قلب شکسته یک ترم شناخته شده است اما به معنای دیگریست، بهرحال قلب انسان مرکز زندگی بخش بدن است، مادر بدن است» و 24 ساعته و شبانه روز از زمان تولد تا مرگ کار می کند و غذای همه اعضاء بدن را پخش می کند، تعطیلی هم نمی گیرد. شاید به همین دلیل مرکز عشق و مهربانی است.
دکتر مایکل بروخیم مدارکش زیاد است. از UCLA گرفته تا دانشگاه بوستن تحصیل کرده است و در بسیاری از تحقیقات علمی شان جایزه گرفته و پسر دکتر کامران بروخیم پزشک یاری رسان و محبوب جامعه ایرانی است.
یاد بچگی هایش که با او مسابقه فوتبال دستی و اسنوکر می دادیم می افتم، با آنکه سالها از من کوچکتر بود، اما عرق من را در می آورد و ضربان قلبم را چندین برابر می کرد. یادش است می پرسد: مخصوصا به من می باختی؟ نمی خواهم بگویم بله چون بعضی وقتها این بچه کوچک اندام چنان پر انرژی بازی می کرد که اگر هم میخواستم نمی توانستم او را ببرم. وقتی که او را در حال کار تماشا می کنم، مطمئن هستم که این دکتر جوان علاوه بر استفاده از مغزش برای تحصیلاتش از عضله دیگری هم استفاده می کند. بله با قلبش به مراجعه کنندگانش توجه نشان میدهد.

1523-23

1523-24

1523-25