Mix1307-01

 

اجراي فشن شوي تازه فرشته مبشري طراح و استاد رشته فشن
در سانتامونيكا كالج و يارانش،  امسال باابتكارات تازه،
رنگ واستايل جديد وطرح هاي نو همراه بود

Mix1307-02

درباره اجراي فشن شوي بزرگي در سانتامونيكا كالج لس آنجلس ،  هنوز سخن مي‌گويند،  فش شوي زيبايي به همت و كارگرداني >فرشتهMix1307-03 مبشري< استاد رشته فشن ديزاين وبازاريابي دراين زمينه.
>فرشته مبشري< كه ميان شاگردان خود محبوبيت زيادي دارد مي‌گويد ما از سال 1984‌ در اين كالج،  اين فشن شو را اجرا مي‌كنيم و هر سال، بر كيفيت و زيبايي آن اضافه مي‌شود. چون هر سال استعدادهاي تازه و جواني از ميان اين بچه هاي بسيار هنرمند طلوع مي‌كنند.
نيت ما از اين فشن شوها،  نه تنها طراحي  لباس هاي تازه بلكه معرفي دانشجويان هنرمند و مستعد و گاه نابغه به جامعه امريكايي است،  چون هر با ركه اين شوها برگزار مي‌شود، چهره هيجان زاده و پر از انرژي بچه ها، همه ما را شاد مي‌كند.
امسال شوي ما، با استقبال دور از انتظاري روبرو شد،  بچه ها بهترين طرح ها و مدل ها و رنگها را روي صحنه به نمايش گذاشتند،  از اولين لحظه شروع شو،  من درچهره يكايك بچه ها،  نوعي رضايت و خوشحالي مي‌ديدم، زمان روي صحنه، انرژي بچه ها همه حاضرين راتحت تاثير قرارداده بود هورا و كف زدن! و تشويق  بي پايان حاضرين، بچه ها را به اوج هيجان برده بود من همه خستگي ها از تنم بيرون رفت همه ساله ما دراين فشن شوها، حداقل چند مدل و طراح جوان ايراني  داريم كه بجرات مي‌گويم همه شان نابغه هستند،  به عقيده من همين دانشجويان هستند، عامل اصلي اجراي آن شوها هستند من درواقع آنها را هدايت مي‌كنم،  وگرنه تواناييهاي خودشان است كه اين چنين شوهايي را بوجود مي‌آورد. از بين همين دانشجويان ايراني،  تا  امروز چند طراح بسيار هنرمند و مبتكر بيرون آمدند از جمله  مريم خويي، كه به ايران رفت و طرح هايش سر وصداي زيادي راه انداخت و موفقيت او سرافرازي من و همكارانم بود.
فرشته مبشري مي‌افزايد:  همانطور كه قبلا اشاره كردم، هدف من در اجراين اين فشن شوها،  تشويق و معرفي هنرمندان و طراحان جوان است كه آينده به آنها تعلق دارد

Mix1307-04Mix1307-05Mix1307-06Mix1307-07Mix1307-08Mix1307-09.