1337-36

 

خاطرات آغاسی و آهنگ های مردمی 1337-37ودلنشین او دوباره زنده می شود اما با رنگ و بوی دیگری از سوی یک خواننده مردمی دیگر.
به گفته زنده یاد نعمت الله آغاسی احد یک خواننده با احساس با صدای دلنشین است که راه اورا ادامه می دهد.
آلبوم مستقل احد بزودی آماده میشود. آلبومی که آهنگهایی باب طبع مردم دارد.