1351-15

«احمد آزاد» خواننده معروف، که همیشه او را در حال تحصیل، پژوهش و تحقیق می بینیم، خواننده ای که بدلیل احترام به پیشگامان موزیک وسینما و تائر، در برنامه ویژه تلویزیونی خود، از آنها یاد می کند، به آنها امید وانرژی تازه ای می بخشد، اخیرا سیزدهمین سال پخش برنامه تلویزیونی خود «بامداد آدینه» را آغاز کرده است.
احمد آزاد از اولین روزهای انتشار مجله جوانان در خارج،همراه و یاور ما بود واینک دوباره بعد از سالها همکاری تازه ای بااو در رادیو جوانان آغازمی کنیم، برنامه ای که قرار است از هفته آینده بین 2 تا 3 ساعت در هفته پخش شود، برنامه ای که ترجیح می دهیم خود درباره اش توضیح بدهد.
«احمد آزاد» می گوید خوشحالم که دوباره همکاری با مجله جوانان را آغاز می کنم، خوشبختانه من آرشیو غنی و بزرگی دارم که شامل مصاحبه های بسیار شنیدنی با هنرمندان داخل و خارج از ایران، پیشگامان و پیشکسوتان نام آور، بسیاری که شاید از صحنه هنر ظاهرا کناره گرفته و هنوز سرشار از هنرها هستند، برنامه هایی از سالهای دور قبل از انقلاب در رادیو ایران وخلاصه مجموعه ای که می تواند برای شنوندگان رادیو جوانان شنیدنی باشد و در هفته های آینده بیشتر درباره اش توضیح خواهم داد.

1351-16

• از احمد آزاد درباره برنامه موفق تلویزیونی اش در شبکه پارس می پرسیم.
– می گوید: این برنامه با نام بامداد آدینه شبهای پنجشنبه از ساعت 11 ونیم شب تا یک ونیم بامداد که درایران بهترین زمان است پخش میشود برنامه ای که سبب میشود دلشان باز شود، چهره های آشنا و محبوب شان را ببینند.این برنامه را من 13 سال پیش در شبکه پارس آغاز کردم من با هزینه ی خود،برنامه را تهیه و تولید کردم و هیچ اسپانسر وحامی و پشتیبانی هم نداشتم.
• ازهدف های برنامه برایمان بگو:
– هدف معرفی هنرمندانی است که یا سالهاست فراموش شده اند، یا قدر و قیمت شان را از یاد برده ایم، که یا در داخل ایران هستند و یا در خارج درگوشه ای سالهای عمر را طی می کنند، این برنامه شامل: گزارش هفته، خاطره ها و سخن هفته است، که در سخن هفته، به معرفی شعرای نامدار، نویسندگان و آثارشان می پردازیم و به سراغ انجمن های مختلف ادبی و شب های شعر میرویم سروده ها را پخش می کنیم «خاطره ها»  با نامداران و چهره های ماندنی سخن می گوئیم، بسراغ ملک مطیعی ها، ایرج قادری ها رفتم، به سراغ اسطوره های موسیقی رفتم و با آنها ساعتها حرف زدیم، حرفهایی که کمتر گفته شده و شنیده شده است در زمینه خاطره ها، حدود 200 برنامه تهیه کردیم، که بیشترشان در ایران هستند، گاه که امکان گفتگو با آنها را نداریم، من در میان 6 هزار جلد کتابی که دارم، به مروری از زندگی و فعالیت هایشان می پردازم. گزارش هفته به رویدادهای روز در رابطه با هنرمندان ارتباط دارد، اگر هنرمندان قدیمی قدم تازه ای برداشته اند، اگر بیمار شده اند، اگر از دست رفته اند، یادشان می کنیم، زندگی شان را مرور می کنیم همین هفته به سراغ سعدی افشار رفتیم مرد سیاه صحنه،که قلب سپیدی داشت. جالب اینکه در خارج ما گاه هنرمندان قدیمی  و حتی دست اندکار، از گفتگوی صریح وبدون رتوش پرهیز می کنند، می گویند شاید به ایران سفر کنند، برایشان دردسر بشود، ولی گاه هنرمندان داخل ایران، بدون هراسی حرف دل شان را میزنند.
• چه عوامل ونتایجی در این برنامه ها سبب رضایت خودت شده است؟
– از اینکه با یک برنامه، با یک یادآوری، با یک مرور خوب و کامل، دل این هنرمندان  شاد میشود، انرژی می گیرند، دوستداران شان بعد از سالها با آنها تماس می گیرند، فامیل و آشنایان دوباره آنها را به یاد می آورند و به سراغ شان میروند، همین ها یک حرکت تازه، یک انقلاب روحی در زندگی این هنرمندان است، که بیشترشان منزوی شده و فکر می کنند  همه آنهارا از یادشان برده اند. وقتی یک تلفن و پیام پراز شادی وامید و سپاس از این نام آوران دریافت می کنم، خستگی ها از تنم در می رود.
 من در طی سالها فعالیت دراین شهر، همیشه درحال آموختن بودم، سعی کردم کارنامه خوبی برای خود بسازم و بیشتر من نیرو رااز مردم درون ایران گرفتم. که با مهر و محبت و صفای خاص شان مرا سرشار کرده اند.

1351-17