1700-58

خانه نیکول کیدمن در استرالیا سوخت

1700-61

درجریان آتش سوزیهای گسترده در استرالیا، چهره های معروف سینما هم بی نصیب نماندند.
راسل کرو مزرعه بزرگش دچار آتش سوزی شد و او برای نجات اسب ها و حیوانات خانگی همچنان در آنجا مانده است.
نیکول کیدمن نیز خانه مشترک اش با همسرش در استرالیا دچار آتش سوزی شده و به خاکستری مبدل گشته است درحالیکه نیکول می گفت این خانه خاطرات سالهای گذشته من است.
نیکول همزمان نیم میلیون دلار برای کمک به قربانیان این آتش سوزی اهدا کرد.

دخترخوانده جولی و بردپیت 15 ساله شد

1700-60

زهرا جولی پیت، دخترخوانده انجلینا جولی و برد پیت اینک 15 ساله شده و جولی برایش جشن تولد پرشکوهی برگزار کرد و لباسهای تازه و متفاوتی برایش تهیه نمود و او را اینک به خانمی کوچولو مبدل کرده که نظرها را جلب می کند.
زادگاه زهرا اتیوپی است و درست 6 ماهه بود که او را به فرزندی پذیرفتند.

زن وشوهری که بهم می آیند

1700-62

• شایع است حرفهای تند وناسزاگویی های هواکین فنیکس درمراسم گلدن گلوب، شاید خیلی ها را ناراحت کرد، ولی همسرش ستاره معروف رونی مارا را به هیجان آورد و مرتب برایش کف زد و او را به آغوش کشید.
اطرافیان می گویند ایندو شخصیت های مشابهی دارند و همین سبب دوام عشق و رابطه شان شده است.

1700-63