1714-41

چه خبرازدنیای عشق وعاشقی
و جدایی و طلاق هالیوود؟

اگرهمه مردم با ماسک و دستکش همه جا ظاهرشوند، جماعت هالیوودی زیربار نمی روند، آنها هنوز درمنازل خود درکشتی های تفریحی خود، درشوهای آخر هفته خود، بدون توجه به قوانین جاری آغوش بروی هم می گشایند همدیگررا می بوسند و با هم می رقصند. اما ازخبرهای تازه؟

24سال زندگی پراز تفاهم

1714-42

هیو جکمن 51ساله بازیگراسترالیایی الاصل، هفته قبل سالگرد 24سالگی زندگی زناشویی پراز تفاهم و عشق خود را با همسرش دبورالی 64ساله جشن گرفت و هیودربرابردوستان گفت این زن مرا تا آخر عمرعاشق نگه می دارد.

زک براف و فلورنس پاگ

1714-43

هفته قبل درتولد 45سالگی زک براف بازیگرمعروف نامزدش فلورنس بازیگرفیلم Little Women اعلام کرد اگر من وزک 21سال فاصله سنی نداشتیم من اینقدرخوشبخت نبودم، من هرروزازاو می آموزم و بیشتربهم دل می بندیم.

1663-97

دیوید هاربور و لیلی الن

1714-44

دیوید بازیگر۴۵ Stranger Things  ساله جشن تولدی پرشوربا حضوردوستان برپا ساخت درحالیکه دوست دخترش لیلی 34ساله ودو دخترشان نیزمهماندار بودند و سرتا پا عاشق.

آشتی دوباره

1714-45

درشرایطی که کنیا مور، ستاره Real Housewives Atlanta درست 7ماه جدایی ازهمسرش مارک دالی هفته قبل درکوران کورنا تن به آشتی داد و گفت دراین مدت همه جا بدنبال هم می گشتیم.

نامزدی بعد از دوسال و نیم

1714-46

همین هفته ویل فورته 49 ساله بازیگر سریال Last Man On Earth بعداز دوسال ونیم با دوست دخترش الیویا مادلین 29ساله رسما نامزد شد تا بعد از کرونا ازدواج کنند.

 1648-47