جورج کلونی وهمسرش
7 مدرسه عمومی در لبنان می سازند

1577-92

جورج کلونی و امل اینروزها با تهیه 2 میلیون و 250 هزار دلار، تدارک ساخت 7 مدرسه عمومی را در لبنان دیده اند که بتوان 3 هزار کودک سوریه ای را در آنجا به تحصیل بکشانند.
جورج می گوید بیش از 3 هزار کودک پناهجو و آواره سوریه ای، درمنطقه بدون مدرسه و آینده رها شده اند و این اقدام تنها برای تحصیلات آنها و ساختن آینده روشن تری برای این قربانیان جنگ است.

بچگی شلدون 25 سپتامبر در CBS

1577-93

1577-94

بدنبال محبوبیت فراوان شخصیت شلدون (جیم پارسونز) در سریال Big Bang Theory اینک شلدون کوچولو در سریال Young Sheldon با بازی لین آرمیتیج در ماه سپتامبر از شبکه CBSپخش میشود.
جیم در دیداری با لین گفت من او را تعلیم ندادم، او خود با استعداد است و امیدوارم هر چه زودتر سریال پخش شود و به دلها بنشیند.

مکالی کالکین با فیلم جدید، بکلی تغییر قیافه داد

1577-95

مکالی کالکین که با فیلم پرفروش «تنها در خانه Home Alone» به شهرت جهانی رسید. ناگهان در سکوت و انزوا فرو رفت و از سویی اعتیاد گریبان او را گرفت.
بجرات ده یا پانزده سالی بود، مکالی 36 ساله در فیلم و سریالی ظاهر نشده بود. ولی با درآمد نمایش و پخش فیلم هایش زندگی می کرد تا اخیرا با قبول بازی در فیلمChangeland درواقع چهره خود را تغییر داد و با انرژی تازه وارد میدان شد و از سویی عشق تازه اش برندا سانگ ستاره نوجوان دیزنی، که در فیلم هم با او همراه است بکلی شیوه زندگی، حتی آرایش سر و صورت او را هم تغییر داد.