1624-71

لی میشل همه  سوپراستارها را به عروسی خود دعوت کرده!

1624-72

لی میشل ستاره سریالGlee، که بعد از درگذشت همبازی ونامزدش کوری مانتیه تا دو سال در شرایط روحی خوبی نبود، با یافتن مرد زندگی خود زندی ریچ یک طراح لباس دوباره با زندگی آشتی کرد.
لی میشل چنان هیجان زده است که بیشتر سوپراستارهای هالیوود حتی آنهایی را که نمی شناسد به مراسم عروسی خود دعوت کرده و در میان لیست چهره های معروف پرزیدنت باراک اوباما هم دیده میشود.

نصیحت آنجلا لنزبری به آنتونی هاپکینز

1624-73

• شایع است انجلا لنزبری ستاره قدیمی 92 ساله، اخیرا به آنتونی هاپکینز 80 ساله یک نصیحت جدی کرده است.
هاپکینز دهها سال است از دخترش ابیگل 49 ساله خبری ندارد و هیچ تلاشی هم برای دیدن او نکرده است. درحالیکه انجلا به او نصیحت کرده اگر دیر بجنبی و به سراغ دخترت نروی، روح ات برای همیشه دچار سرگردانی میشود. من که با بچه هایم گاه صمیمی و گاه دورافتاده ام، هنوزهم می کوشم به سراغ شان بروم و تو برای آرامش خود نیاز به دیدار ودلجویی ازدخترت داری! و همین هاپکینز را تکان داده و به فکر راه تازه ای است.

جدایـی به خاطـر چاقـی!

1624-74

• شایع است ریانا بدنبال جر و بحث تندی با دوست پسرش حسن جمیل 29 ساله میلیاردر جوان او را سبب چاقی و بی خیالی خودش می داند.
«ریانا» 30 ساله در طی ماههای گذشته مرتب با حسن در حال سفر و تفریح و شب زنده داری، پرخوری بوده و همین او را از فرم خارج کرده و برای جبران، یک رژیم غذایی سخت و ورزش مرتب را شروع کرده که به مذاق حسن آقا خوش نیامده است، چون او عشق خود را تپل و مپل می خواهد.