1635-66

5 سال بدون هیچ دیداری

1635-68

• شایع است تام کروز بازیگر سرشناس از سال 2013 تا امروز، دخترش را ندیده است.
کتی هلمز گفته او میتواند 10 روز در ماه بدیدار سوری بیاید ولی در این مورد هیچ جوابی نداده است. همانگونه که میدانید وقتی تام از کتی خواست به ساینتالوژی بپیوندد و او نپذیرفت، طلاق شان در سال 2013 اتفاق افتاد و اطرافیان میگویند بهمین دلیل تام حاضر نیست نه دختر 12ساله خود را و نه کتی را ببیند.
از سویی دوستان می گویند تام در انتظار حکم تازه ای در مورد حق سرپرستی خود از سوری است چون زمان جدایی کتی قول داد هرگز جنجال عاشقانه و ازدواجی نداشته باشد.

رقابت و درگیری پشت پرده

1635-69

• شایع است برد پیت و لیوناردو دیکاپریو، اینروزها در پشت پرده با هم درگیریهایی دارند چون «لیو» بیشترین نقش کلیدی فیلم تازه کوئینتن تارانتینو را صاحب شده و برد را کمرنگ ساخته است.
ایندو با عقد قرارداد بازی در فیلم تازه تارانتینو Once Upon a Time in Hollywood وارد یک دوره پرتنش شدند و درحالیکه ظاهرا خود را صمیمی نشان میدهند ولی سایه هم را با تیر می زنند.

اورلاندوبلوم و کتی پری
بعد از چند قهر و آشتی پیوندی تازه بستند

1635-67

از اولین روزهای جدایی اورلاندو و میراندا کر سوپرمدل معروف وجدایی کتی پری از راسل برند در سال 2012 هر دو سوپراستار در پی عشق تازه ای بودند و خیلی زود ایندو همدیگر را پیدا کردند، ولی ابتدا عشق شان طوفانی بود و به جدایی کشید، بعد از ماهها بدون اینکه با کس دیگری بیامیزند، دوباره آشتی کردند و این قهر و آشتی ها تا چند ماه پیش ادامه داشت و ایندو حتی به دیدار پاپ هم رفتند و این بار با همه نیرو می کوشند تا از جنجال بدور باشند و مسیری که میروند به سوی نامزدی رسمی و ازدواج است چون اورلاندو همیشه گفته بدون ازدواج رسمی و بچه دارشدن، زندگی را جدی نمی بیند.