1637-47

عشق تازه چنینگ تتوم

1637-48

بعد از اعلام جدایی میان چنینگ تتوم 38 ساله و جینا دوان 37 ساله، درماه اپریل گذشته آنهم بعد از 10 سال زندگی مشترک و یک دختر، همه اطرافیان را غافلگیر کرد و حالا بعد از چند ماه، چنینگ سایه به سایه جسی جی خواننده انگلیسی تبار دیده میشود.
ایندو 4 سال پیش با هم دیداری داشتند ولی رابطه ای نبود، ولی این بار هر دو با احترام وعشق به هم چشم می دوزند و تتوم در دو کنسرت اخیر جسی نیز دیده شده وبخاطر دیدارش به لندن هم رفته است.
تتوم و جینا بعد از جدایی سعی کردند در آرامش کامل اموال خود را تقسیم کنند و خانه مشترک را بفروشند و سرپرستی دخترشان را هم مشترکا عهده دار شدند و هر دو برای آینده یکدیگر آروزی موفقیت کردند. در این میان جینا از جدایی خوشحال نبود ولی عکس العملی نشان نداد و حالا باید درانتظار بود و عاقبت این عشق تازه را دید.

اعتراض روزن به سریال جایگزین

1637-49

1637-50

به دنبال بخش قسمت اول سریال جایگزین «روزن» به نام Conners، روزن بار شدیدا به شیوه محوش در آن اعتراض کرد.
در سریال تازه، روزن براثر مصرف قرصهای مسکن قوی جان باخته و هرکدام از اهل خانه دیگری را متهم می کند. روزن که بدنبال سخنان نژادپرستانه علیه مسلمانان و سیاهپوستان بروی توئیتر از سریال Roseanne کنار گذاشته شد، اینک درجمع تازه همبازیهای خود حضور ندارد وبیش از 10 میلیون تماشاگر تا حدی برای سریال جدید امیدوارکننده است.
روزن می گوید شیوه محو او از صحنه سریال، بسیار غیرعادلانه و حتی ظالمانه بوده است. از طرف دیگر سریال قدیمی روزن در کانال Tv Land که قطع شده بود مجددا در حال تکرار است.

نیک جوناس و پریانکا چاپرا

1637-51

26 و 36 ساله، بعد از دیدار و جلب رضایت خانواده های خود، بررسی اخلاق و بقولی فراز و نشیب همدیگر، حالا تصمیم شان برای ازدواج قطعی شده است و فقط تاریخ اش را اعلام نکردند.