1643-67

ازدواج تارانتینو با خواننده و مدل اسرائیلی

1643-70

کوئینتن تارانتینو با یک مدل و خواننده معروف اسرائیلی ازدواج کرد

تارانتینو و دنیلا پیک، از سال 2017 با هم نامزد شدند، دو سه بار کارشان به جدایی رسید ولی سرانجام چهارشنبه گذشته در لس آنجلس رسما با هم ازدواج کردند.
تارانتینو 55 ساله و پیک 35 ساله از سال 2009 که تارانتینو برای معرفی فیلم خود به اسرائیل رفته بود با هم آشنا شدند و در آن زمان تارانتینو با دوست دخترش کورتنی هافمن زندگی میکرد وکورتنی وقتی از ازدواج با او ناامید شد، بدنبال زندگی خود رفت و تارانتینو هم می گفت تا زمانی که من فیلم میسازم ازدواج نمی کنم، ولی انگار این بار عشق کار دستش داد چون اعلام کرد من بعد از کارگردانی دو فیلم دیگر بازنشسته میشوم و خوشحالم که پیشاپیش زندگی زناشویی خود را ساختم .

جمع آوری فیلم های مگان

1643-68

• شایع است بدنبال حامله شدن مگان همسر پرنس هری، گروهی در اروپا و امریکا به جمع آوری فیلم های او مشغولند. فیلم هایی که به نوعی عریان و یا با صحنه های عاشقانه همراه است.
خانواده سلطنتی انگلیس ظاهرا هیچ عکس العملی نشان نداده، ولی اطرافیان میگویند آنها به دو مسئله بسیار حساسیت نشان داده اند، یکی حرفها و حرکات پدر مگان است و دیگری پخش فیلم های او در شبکه های مختلف تلویزیونی، اخیرا چند کمپانی پخش فیلم در انگلیس نیز اصرار به پخش این فیلم ها دارند، به همین جهت یک کمپانی به بهانه انحصاری کردن فیلم ها جلوی پخش را گرفته و میکوشند بکلی پرونده و سابقه سینمایی مگان را از اذهان پاک کنند.

ازدواج پنهان

1643-69

• شایع است مایلی سایروس و لیام همسورت پنهانی ازدواج کرده اند و تنها دو سه نفر در جریان هستند.
دوستان نزدیک می گویند با توجه به چند قهر و آشتی چند ماهه و حتی یکسال ونیم، اینک دو سه سالی است که ایندو شب و روز را با هم می گذرانند وحتی خانه مشترکی خریده اند ولی هیچ حرفی از ازدواج نزده اند درحالیکه دو دوست نزدیک به آنها میگویند آنها پنهانی ازدواج کرده و به ماه عسل هم رفته اند ولی بدلیل حساسیت طرفداران شان، این خبر را اعلام نکرده اند. نکته مهم دیگر اینکه مایلی اصرار دارد لیام دیگر در فیلم ها ظاهر نشود و اگر هم موردی پیش آید بهتر اینکه با هم همبازی شوند.