1644-77

بردپیت به حق قانونی خود
برای سرپرستی بچه هایش رسید

1644-78

بردپیت بعد از دو سال جنگ برای سرپرستی فرزندان خود، سرانجام همه آنچه از دادگاه طلب کرده بود بدست آورد.
پیت 54 ساله و انجلینا جولی 43 ساله، در سال 2016 که اعلام جدایی کردند برسر سرپرستی 6 فرزند و فرزند خوانده خود درگیری شدیدی داشتند و کارشان به دادگاه کشید وعاقبت با توجه به رای قاضی و موافقت انجلینا، دادگاه حق دیدار با بچه ها و حضور آنها در خانه بردپیت را صادر کرد. و در واقع تلاش انجلینا برای جلوگیری از این حق و بقول خودش دوگانگی و دو هوا شدن بچه ها بجایی نرسید.

کاردی بی از افست جدا شد

1644-79

کاردی بی، خواننده معروف رپ از شوهر خواننده اش افست جدا شد.
کاردی خیلی راحت گفت متاسفانه با وجود صداقت من، افست مرتب در حال خیانت بود و آخرین آنها سامربونی نه تنها یک خواننده رپ بلکه مقلد من است و من احساس کردم ادامه راه با افست جز افسردگی وخشم وآبروریزی چیزی ببار نمی آورد.
کاردی و افست دختری دارند که هنوز هردو سرپرستی می کنند ولی کاردی می کوشد با توجه به زندگی آلوده افست این سرپرستی را لغو کند.

دختر مجیک جانسون از دست دزدان مسلح گریخت

1644-80

هفته قبل درحالیکه گروهی مرد مسلح به خانه الیسا دختر مجیک جانسون در سن فرناندو ولی لس آنجلس حمله بردند، الیسا به موقع از خانه گریخت.
الیسا 23 ساله دراتاق دیگری متوجه جروبحث مردان مسلح و اهل خانه شد، بلافاصله با شکستن پنجره پشت خانه، بیرون پریده و خود را به خیابان رسانده و ضمن اطلاع به پلیس به خانه برادرش ای جی جانسون رفت.
دزدان مسلح همه وسایل قیمتی خانه را که حدود 40 هزاردلار بود برداشته و از محل گریختند.

دزدان به انبـار مایلی سایروس دستبرد زدند

1644-81

دزدان درجریان آتش سوزیها، فرصت یافته تا به انبار خصوصی مایلی سایروس در سن فرناندو ولی، دستبرد بزنند و تعدادی وسایل و لوازم موزیک را که مورد علاقه شدید مایلی بود به سرقت ببرند که حدود 10 هزار دلار قیمت داشت.
هنوز معلوم نیست چگونه دزدان به داخل یونیت راه یافته و این وسایل را بردند در شرایطی که مایلی و نامزدش لیام بخاطر صدمه شدید به خانه شان در ملیبو افسرده وناراحت بودند.