1650-69

اوپرا صاحب صدها دختر شد

1650-70

• شایع است اوپرا وینفری، تنها آرزویش چند دختربود، ولی وقتی به این آرزو نرسید، با اقدامی صاحب صدها دختر شد.
اوپرا با بنیان یک مدرسه ویژه در افریقای جنوبی، با راهنمایی و هدایت نلسون ماندلا، برای دختران و زنان جوان آسیب دیده، درحقیقت بزرگترین قدم خیرخواهانه و انسانی خود را برداشت و یک مرکز آموزشی بزرگ و مجهز و مدرن برپا ساخت. اوپرا خود نیز در این مرکز آموزش تدریس میکند وهمه ساله بچه های همین مرکز به بزرگترین دانشگاه های امریکا راه می یابند و به رویاهای خود میرسند.

ماجرای فیلم در زندگی واقعی جلوه کرد

1650-71

• شایع است حادثه ای عجیب شبیه به قصه فیلم A Star Is Born در شرف اتفاق است همانطور که در قصه فیلم شاهد بودید، بردلی کوپر در نقش اول فیلم، بعنوان یک خواننده سوپر و با سابقه، با آوردن یک خواننده جدید (لیدی گاگا) به صحنه، به مرور آنچنان او را بزرگ کرد که خود در بزرگی و شهرت او گم شد.
اینک در ماجرای فیلم اش، با توجه به تلاش بردلی کوپر جهت بزرگ کردن لیدی گاگا بعنوان یک ستاره هنرمند، که جانانه و دلسوزانه بود، اینک در فستیوال ها و جشنواره ها، این لیدی گاگاست که جوایز را درو می کند و بردلی کوپر شاهد است و هورا می کشد.