1655-53

جایزه افتخاری سزار به رابرت ردفورد اهدا شد

1655-54

هفته گذشته طی مراسم باشکوهی درپاریس، جایزه پرافتخار «سزار» به دلیل سالها خدمت و فعالیت هنری رابرت ردفورد به این بازیگر 82 ساله امریکایی اهدا شد.
جایزه سزار در فرانسه ارزشی برابربا اسکار امریکایی دارد و رابرت ردفورد بعد از دریافت این جایزه درمیان تشویق همه جانبه حاضرین با سخنان پراحساس و دلنشینی، همه را تحت تاثیر قرار داد.

گله خانواده فردی مرکوری

1655-542

• شایع است بستگان و دوستان نزدیک «فردی مرکوری» که رامی مالک نقش او را در فیلم Bohemian Rhapsody بازی کرد، بخاطر شب اسکار به شدت از او و از دست اندرکاران فیلم انتقاد کردند و آنها را به حق ناشناسی متهم نمودند.
آنها گفتند هیچکدام از این افراد حتی خود رامی ستایش و تعریف و ذکرخیر درستی از فردی نکرد و تنها در نشان دادن تصویر کوتاهی بسنده کردند درحالیکه بقولی همه آوازها از فردی مرکوری بود و بس.

نقش بزرگ سینمایی یا شانس مادرشدن؟

1655-541

• شایع است جنیفرلارنس ستاره معروف، می کوشد اینروزها حاملگی خود را پنهان کند.
جنیفر از روزی که رابطه عاشقانه ای با کوک مارونی برقرار کرد، کمتر در محافل و مجالس دیده شد و دوستان نزدیک او میگویند بدلیل یک پروژه بزرگ سینمایی، جنیفر آمادگی حاملگی نداشت وحالا هم حاضر به کورتاژ نیست و خود بخود شانس بزرگ سینمایی اش ممکن است فدای مادر شدن اش بشود. جنیفر که با نیکلاس هالت و کریس مارتین رابطه عاشقانه کوتاه مدتی داشت، بکلی مخالف بچه دارشدن بود ولی از روزی که با کوک آشنا شد مرتب از مادرشدن حرف میزد.
اینک جنیفرخود را درحساس ترین مرحله زندگی خود می بیند و اگر مادرشدن را ترجیح بدهد، بلافاصله با کوک ازدواج می کند.

دشمنان دیروز و دوستان امروز

1655-56

• شایع است صمیمیت تازه مدانا و لیدی گاگا، همه اطرافیان را دچار شگفتی کرده است چون ایندو در طی سالهای اخیر مرتب برسر مسائل مختلف، از جمله شیوه اجرای ترانه ها، آرایش و لباس به هم پریده اند!
در شب اسکار، ناگهان همه شاهد بودند که چگونه مدانا، بقولی مادرانه، خواهرانه، دوستانه، لیدی گاگا را بغل کرده، به مهمانی خود برد و به نوازش او مشغول شد!
بعضی این حرکت را فرصت طلبی، برخی سیاستمدار بودن، گروهی پایان جنگ های هنری تلقی کردند. هرچه بود لیدی گاگا بیشتر از مدانا غرق درخوشی بود.