انجلینا و 2 سال فرار از مردها

1660-77

• شایع است بعد از جنگ و جدل های اولیه میان انجلینا جولی و برد پیت، بعد از دو سال ایندو به توافق اصولی برای حل همه مراحل جنبی طلاق و سرپرستی از بچه ها و تقسیم اموال رسیده اند.
انجلینا ضمن بازی در فیلم دوم Maleficent یک فیلم هم خود بنام One and Only Ivan را در دست تهیه دارد.
اطرافیان می گویند، برخلاف خبرهای جسته و گریخته، آنجلینا بیشترین شب و روز خود را با 6 فرزند خود و دوستان زن خود می گذراند وهنوز کسی او را با هیچ مردی در این دو سال ندیده است.

جورج کلونی هتلهای سلطان برونئی را بایکوت کرد

1660-78

به دنبال صدور حکمی از سوی سلطان برونئی در مورد هم جنس گرایان، جورج کلونی بازیگر معروف همه هتل های او را درامریکا بایکوت کرد.
حسن البولکیاه سلطان برونئی دستور داد هم جنس گرایان در سرزمین کوچک اش دستگیر و سنگسار شوند. این حکم غیرانسانی و ظالمانه عکس العمل منفی گسترده ای در سراسرجهان داشت و جورج کلونی بعنوان پرچمدار مخالفان هتل های برونئی درامریکا از جمله بورلی هیلزهتل و هتل بلیر را بایکوت کرد و شنیدیم که دیگربازیگران و هنرمندان بین المللی نیز از کلونی جانبداری کرده و تا نقض حکم سلطان، این کار را ادامه میدهند.