1661-49

میک جاگر تحت عمل جراحی قرار گرفت

1661-50

عضو قدیمی گروه معروف موزیک رولینگ استونز، میک جاگر، 75 ساله هفته قبل با تعویض دریچه قلب، از خطر بزرگی رها شد.
میک درحال اجرای یک تورجهانی بود که روی صحنه از پای افتاد و بدنبال توصیه پزشک، تور متوقف شد تا میگ عمل جراحی اش به پایان رسید و اینروزها دوره نقاهت را می گذراند و بزودی تور کنسرت ها را آغاز می کند.

با پایان سریال Game Of Thrones
سرنوشت بازیگران چه میشود؟

1661-51

سریال پرطرفدار بازی تاج و تخت Game Of Thrones بعد از پشت سرگذاشتن 7 فصل موفقیت آمیز، سرانجام به نقطه پایان رسید و فصل نهایی روزهای آینده در کانال HBO به نمایش در خواهد آمد.
این سریال که درسراسرجهان مورد توجه و محبوب است، در اصل سرنوشت همه بازیگران را عوض کرد، و بسیاری از ستارگان سریال، که 10 سال پیش نوجوان یا کودک بودند، اینروزها قد کشیده و به چهره های متفاوتی مبدل شده اند، خیلی ها به چهره های پرطرفدار سریال دل بستند، برخی با چهره های معروف هنر ازدواج کردند. اینک همه می پرسند با پایان سریال، آینده و سرنوشت بازیگران چه میشود؟ آیا آنها می توانند محبوبیت خود را حفظ کنند؟ خیلی ها میگویند با پایان سریال بعضی بازیگران امکان پرواز دارند خیلی ها در افسردگی و انزوا فرو میروند.

1661-52

1661-53

1661-54