1664-75

چرا کریس در ازدواج عجله دارد؟

1664-79

• شایع است کریس پرت بدلایل مختلف همه چیز را برای ازدواج رسمی با کاترین شوارزنیگر آماده کرده است و حتی در 25 اپریلBridal Shower را هم برگزارکردند.
نزدیکان ایندو می گویند خانواده کاترین، پدرش آرنولد شوارزنیگر و مادرش ماریا شرایوراز همان آغاز رابطه ایندو بر ازدواج تکیه داشتند و مخالف رابطه بدون آینده و آزاد بودند.
از سویی کریس بدلیل بازی در فیلم های جدید، اصرار دارد همه جا کاترین را با خود ببرد و کاترین در صورتی رضایت داده که رسما ازدواج کنند.

جمع های خانوادگی

درهالیوود خیلی بندرت چهره های معروف با خانواده آفتابی میشوند، ولی به بهانه دیدن فیلم های اخیر، چند سوپراستار جلوی دوربین ها حاضر شدند.
کلی کلارکسون خواننده معروف به اتفاق دو فرزندش رمینگتون و ریورز 3 و 4 ساله و شوهرش براندون بلک استاک و دو فرزند 16 و 17 ساله از همسرسابق شوهرش.

1664-76

مارک رافالو بازیگرنقش هالک در فیلم Avengers به اتفاق همسرش سان رایز و سه فرزند اودت 11، بلا 13 و کین 17 ساله.

1664-77

گوئن استفانی و بلیک شلتون با فرزندان گوئن، کینگستون 12، اپولو و زوما 5 و 10 ساله.

1664-78