1671-69

همسر سندلرفریاد زد جنیفررا سخت تر ببوس!

1671-70

• شایع است سرفیلمبرداری فیلم تازه ادم سندلر و جنیفرانیستن، همسر ادم زمان بوسیدن دو بازیگر فریاد میزد ادم سخت تر، محکمتر، عمیق تر جنیفر را ببوس، تو مثلا عاشق او هستی!
اطرافیان می گویند همسر ادم درواقع دو پهلو میزد، هم می خواست به شوهرش بگوید مرد عاشق باید محکم و سفت و سخت زن مورد علاقه اش را ببوسد و هم به اطرافیان ثابت کند که برخلاف نظرات اطرافیان او هیچ حساسیتی به صحنه های عاشقانه شوهرش با ستارگان بخصوص جنیفر که با او همبازی شده ندارد.

ازدواج غیرمتعارف و عجیب

1671-71

• شایع است ازدواج گوئنت پالترو و برد فالچاک، یک ازدواج معمولی نیست، چون آنها سه روز در هفته را دور از هم زندگی می کنند.
گوئنت و برد در سپتامبر 2018 رسما ازدواج کردند ولی با توجه به باوری که هر دو دارند، زندگی زناشویی را در شکل و شمایل همیشه و 24ساعته و 7 روز در هفته عاقلانه نمی دانند و به همین جهت 3 روز در هفته را دور از هم و با دوستان دیگر خود و شاید عشقهای گذشته خود می گذرانند و تنها 4 روزی که بچه هایشان با آنها هستند، حالت زن و شوهر عاشقی را نشان میدهند و هر دو باور دارند با این شیوه عشق شان پردوام تر است.