1672-70

حضور باراک اوباما در ویلای جورج کلونی

1672-74

• شایع است حضور باراک اوباما و همسرش میشل و دو فرزندشان در ویلای جورج کلونی در ایتالیا فقط یک دیدار دوستانه معمولی نیست.
اطرافیان می گویند کلونی تدارک کاندیدایی ریاست جمهوری امریکا را در سال 2024 دیده و بهمین جهت بمرور از صحنه بازیگری کنار میرود و درواقع سفر اوباما به ویلای کلونی، نوعی مشورت و آگاهی از پشت پرده سیاست و حمایت اوباما در آینده از کلونی است.

صد بار بمیرم و زنده شوم عاشق استفانی میشوم

1672-71

• شایع است برخلاف حرفها و سخن ها رابطه عاشقانه بلیک شلتون و گوئن استفانی هر روز دوام و قوت تازه ای می گیرد و برخلاف خبرها و زمزمه های اخیر، ایندو همه جا کنار هم دیده میشوند.
بلیک اخیرا در یک مصاحبه گفت اگر من صد بار بمیرم وزنده شوم، دوباره و صدباره عاشق استفانی میشوم من حتی طاقت دوری چند ساعته را هم از او ندارم، وقتی او برای ضبط آهنگ و یا کنسرت از من جدا میشود چند ساعت بعد من به او می پیوندم.
استفانی می گوید من گذر 4 سال را در زندگی عاشقانه خود با بلیک نفهمیدم و اگر 40 سال هم بگذرد باز هم حس نمی کنم.

مشکل کیت هرینگتون چیست؟

1672-72

1672-73

• شایع است کیت هرینگتون بازیگر 32 ساله سریال پرطرفدار Game Of Thrones کلینیک روانی کنتیکت را ترک کرده و به لندن رفت تا به اتفاق همسرش رز لسلی به استراحت بپردازد.
اطرافیان می گویند پایان یافتن سریال، کیت را دچار افسردگی و اضطراب و اندوه کرد، چرا که او بدلیل این سریال به شهرت و اعتبار و ثروت رسید وبعد از پایان سریال با پیشنهاد بازی در فیلم های جدی و پرهزینه و بزرگ دعوت نشد و او خیال می کند با پایان سریال، او هم به پایان شهرت و اعتبار خود رسیده است و همین او را به مشروب و انزوا وافسردگی کشید.

اماندا باینز فارغ التحصیل شد

1672-76

«اماندا باینز» بعد از خروج از کلینیک روان درمانی، از فشن اسکول درلس آنجلس فارغ التحصیل شد.
اماندا که اخیرا رنگ موهای خود را تغییر داده و بکلی چهره اش عوض شده درکنار دیگر دانشجویان در مراسم فارغ التحصیلی شرکت کرده و هزاران نفر با شناختن او هورا کشیدند.
اماندا در ماه ژانویه خود شخصا به کلینیک روان درمانی مراجعه نموده وخود را به پزشکان سپرد و همین دردرمان او سرعت بخشید.