طرح تبدیل خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور به خانه ادبیات کنسل شد

1469-49

خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور از نویسندگان صاحب نام معاصر، سال قبل به شهرداری فروخته شد تا به خانه موزه جلال و سیمین، یا خانه ادبیات ایران تبدیل شود، ولی این پروژه بکلی از الویت های شهرداری خارج شده است.
محمد حسین دنیایی خواهر زن جلال آل احمد می گوید: متأسفانه این پروژه در «تله بوروکراسی» گیر کرده در حالیکه تا یک ماه و نیم پیش هزینه های مورد نیاز تأیید شده و قراربود تا سالروز تولد جلال در آذرماه آماده شود ولی ناگهان ورق برگشت و گفته بودند بودجه کافی نداریم، پروژه خانه ادبیات جلال و سیمین تعطیل!

علیرضا داودنژاد: سینمای تحقیر شده ایران، امکان خلاقیت ندارد

1469-48

علیرضا داودنژاد کارگردان با سابقه سینمای ایران می گوید: به ما می گویند سینمای ما قهرمان چون گذشته ندارد!
سینمایی که اعتماد به نفس اش را بگیری و به آن بگویی چه بسازند و چه نسازند، پروانه نمایش بدهی و بعد اجازه اکران ندهی! بازار تلویزیون و ویدیوی خانگی را از آن بگیری! چطوری می توان از آن انتظار خلاقیت داشت؟ انتظار اینکه فیلم هایش قهرمان داشته باشد و پربار باشد. سینمایی که با تحقیر کار کند دیگر نمی تواند خلاقیت و نوآوری داشته باشد.

خوانندگی بهرام رادان مورد انتقاد است

1469-47

در حالیکه خیلی ها صدای بهرام رادان بازیگر خوب سینمای ایران را پسندیده اند و در خارج از ایران، آلبوم «روی دیگر» با صدای او گل کرد، صاحبنظران در رسانه های داخل، از همان ابتدا رادان را بخاطر خوانندگی کوبیده اند.
این گروه اعتقاد دارند، رادان بازیگر توانایی است ونباید به خوانندگی روی می آورد، خصوصا با موزیک ویدیوهایش، تا حد زیادی به چهره محبوب و سینمایی خود صدمه زده است.