1465-98

از این هفته مجله جوانان صفحاتی را به اخبار و امور بازرگانی و هنری و رویدادهای فرهنگی جامعه ایرانیان مقیم منطقه اورنج کانتی اختصاص خواهد داد.
یکی از مناطق مهم و پرجمعیت ایرانی/ امریکایی منطقه اورنج کانتی است که جمعیت بسیار زیادی از متخصصین ایرانی را به خود کشانده است و به گفته صاحبنظران، ایرانیان یکی از موفق ترین جوامع در امریکا را تشکیل داده اند.
مجله جوانان در هفته های آینده به معرفی بیشتر ایرانیان متخصص و مشاغل و شخصیت های فرهنگی-هنری وعلمی این منطقه خواهد پرداخت و شما را با آنها ونوع کارشان آشنا خواهد کرد.

خبرهای اورنج کانتی

6 اگوست گردهمائی نیپاک

امسال هم چون همه ساله، گروه متخصصین ایرانی نیپاک پنجشنبه 6 اگوست از ساعت 6 تا 9 شب، گردهمائی بزرگ خود را دارند.
دراین گردهمائی، مشاغل موفق ایرانی حضور دارند و با موزیک و غذا و ارائه هنرهای مختلف و جلوه هایی از فرهنگ وهنر تاریخ ایران همراه است.

فاندریزنگ سازمان «مادران علیه فقر»

1465-91

سازمان غیرانتفاعی (Map)Moms Against Poverty «مادران علیه فقر) در روز 20 جون یک مراسم Foundrasing برگزار کرد که درآمد حاصل از آن صرف کودکان فقیر در کشورهای ایران، افغانستان، هند، کامبوج، کشورهای افریقایی و امریکایی خواهد شد.
این برنامه با شرکت افتخاری چند تن از هنرمندان ایرانی – از جمله شهره آغداشلو و مری ایپک برگزار گردید. در ابتدای برنامه خانم دلفریب فنائی عضو هیئت مدیره و یکی از موسسان این انجمن به میهمانان خوش آمد گفت و در مورد اهداف سازمان MAP صحبت کرد.
میهمانان با پذیرایی شام همراه با موسیقی و رقص و هم چنین آکشن ساعات خوبی را داشتند.

1465-92

1465-93

1465-94

Segerstrom Hall

یکی از زیباترین ساختمان های جدیدی که در اورنج کانتی مدتی است فعالیت دارد. مرکز هنرهای نمایشی و موسیقی Segerstrom Hall است که تا بحال چندین هنرمند ایرانی در آن برنامه هایی اجرا کرده اند.

1465-95

1465-96

1465-97