1482-46

محمود شمشیری خواننده ای با سبک ویژه

1482-47

دکتر رضا فدایی – سن دیه گو
محمود شمشیری از نادر هنرمندان در عرصه موزیک است، که تقریبا همه سازهای ایرانی و غیر ایرانی را با مهارت می نوازد.
شمشیری که صدای دلنشینی نیز دارد، از پیشگامان در زمینه خدمات اجتماعی و بویژه امور خیریه است. انسانی که دلش برای همه درمانده ها و بیماران می تپد و آرزویش همبستگی میان هنرمندان بخصوص هنرمندان رشته موسیقی است، که در طی سالها بسیار ضربه خورده اند.

نمایشگاه گروهی در گالری سیحون

روز شنبه ۷ نوامبر از ساعت ۴ تا ۸ عصر، نمایشگاه گروهی با حضور ۵ هنرمند، ساسان جوان، سهیلا ضرابی، سوسن تیمور ، محمد علینژاد و استر علینژاد گشایش می‌‌یابد و به مدت یک هفته بر پا خواهد بود.
ورود برای عموم آزاد است

Seyhoun Gallery: 9007 Melrose Ave., West Hollywood CA 90069

1482-48