1591-38

سپاس از یک پزشک صادق

1591-39

دوست عزیز مهدی ذکائی
این چند خط را می نویسم تا مردم بدانند در امور پزشکی خود همیشه باید تحقیق کنند من برای کاتاراکت چشمانم ابتدا به UCLA رفتم وپزشکی در آنجا به من گفت باید عدسی چشمم را عوض کنم و 6400 دلار دستمزد می گیرم. متوجه شدم که این دکتر خصوصی است و مطب اش در مرکز چشم UCLA است. بعد از آن به سراغ یک چشم پزشک ایرانی رفتم او نیز همین مبلغ را خواستار شد.
سپس به توصیه مهناز طبیب زاده که خود پزشک است و همیشه بیماران خود را به دکتر چشم پزشک خوشنامی بنام دکتر ژوزف کرندیان معرفی میکرد به این چشم پزشک مراجعه کردم.
او گفت چون شما 65 سال ببالا هستید ودارای بیمه مدیکر، هیچ مبلغی نباید بپردازید چون هزینه عمل و عدسی را مدیکر می پردازد و بعد به ترتیب عدسی هر دو چشم را با مهارت خاص عوض کرد و من دنیا را چون کودکی خود زیباتر دیدم و جهانم برایم روشن تر شد و هیچ هزینه ای هم نپرداختم.
متاسفانه بعضی پزشکان طبابت را با تجارت کاملا اشتباه می گیرند. من این نامه را برای راهنمایی مردم نوشتم که به پزشک متخصصی چون دکتر کرندیان مراجعه کنند که واقعیت را به آنها می گوید و من از دکتر جوزف کرندیان به راستی سپاسگزاری می کنم بروی چشمان من عملی انجام داد که در زندگی من تاثیرگذاشت.
هم میهنان عزیز و پزشکان متعهد و با وجدان در جامعه ایرانی کم نیستند.
منوچهر بی بیان

خداحافظی دو شبکه تلویزیونی

1591-40

هفته قبل متاسفانه دو شبکه تلویزیونی فعال سیاسی، با بینندگان خود در سراسر جهان خداحافظی کردند.
شبکه تلویزیونی کانال یک به مدیریت شهرام همایون، که حدود 15 سال در زمینه امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هنری فعالیت پر ثمری داشت، به گفته همایون بدلیل مشکلات مالی با بینندگان شبکه خداحافظی کرد.
شبکه اندیشه هم که با همت و مدیریت پرویز کاردان فعال بود به همین دلیل فعالیت خود را متوقف نمود.
با تاسف از این رویدادها، سعی می کنیم در هفته های آینده با مسئولان دو شبکه گفتگو کنیم.