1606-111

سالمرگ مرتضی قمصری

1606-112

1606-115

شنبه گذشته، سالمرگ پرواز مرتضی قمصری همکار قدیمی مان، در «پیرس برادرز» در تاوزند اوکس برسرمزارش برگزار شد.
گروهی از دوستان مرتضی که در این مراسم پراحساس، به همت اسی قمصری برادر مهربان اش و همسر و دو فرزندش که عشق فراوانی به عمومرتضی داشتند، حضور یافتند، درباره اش سخن گفتند و شاخه های گل نثارش کردند و به دعوت اسی قمصری در یک رستوران گردهم آمدند.
مرتضی قمصری هیچگاه بخاطر خصوصیات ویژه اخلاقی اش، مهر و فداکاری و سخاوت اش، فراموش نمیشود و جایش همیشه درجمع دوستان، محافل هنری و فرهنگی، خالی است.

رئیس پلیس شهر سن دیه گو Chief Shelley Zimmerman
گفت جنایات در شهر سن دیه گو
پس از 49 سال بپائین ترین رقم خود رسیده

1606-116

دکتر رضا فدایی – سن دیه گو: خانم Shelley Zimmerman رئیس پلیس شهر سن دیه گو اعلام کرد پس از 49 سال جنایات در این شهر به پائین ترین رقم خود رسیده و دلیل اصلی این موضوع تکنولوژی و فعالیت های شبانه روزی ماموران پلیس در تمام زمینه ها میباشد. با وجود این که این شهر زیبا هم مرز با کشور مکزیک میباشد ولی فعالیت های شبانه روزی پلیس ان شهر توانسته است اکثر جرائم را در هم بکوبند و یک محیط تقریبا سالم برای ساکنان این شهر بوجود آورند. پلیس شهر سن دیه گو همیشه وهمه وقت در کنار مردم شریف شهر سن دیه گو و هم چنین خارج از محدوده این شهر را بعهده داشته وهمکاری این دو گروه باعث تقریبا پاکسازی این شهر در زمینه های گوناگون شده است.
ناگفته نماند که رئیس پلیس شهر خانم Shelley Zimmerman مقام خود را به شخص دیگری داد و به زودی رئیس جدید پلیس شهر سن دیه گو کار خود را آغاز خواهد کرد و ما هم به او تبریک خواهیم گفت.

ترانه حرف آخر از فربد منتشر شد

1606-117

ترانه «حرف آخر» با صدای فربد چند روز پیش از شرکت معظم ترانه پخش شد و خیلی زود قلب عاشقان ایران را به طپش در آورد. حرف آخر سروده ای ملی میهنی از فربد با اجرائی متفاوت است که با هنرمندی حامد پور ساعی تنظیم و اجرا شده است.
برای دیدن این موزیک ویدئو استثنائی به لینک آن در یوتیوب مراجعه کنید.