1643-50

پیام شاهزاده رضا پهلوی بخاطر
ابتلای سـرطان سینه همسرش

1643-52

عمل جراحی یاسمین پهلوی همسر شاهزاده رضا پهلوی با موفقیت انجام شد.
یاسمین پهلوی چندی پیش دچار سرطان سینه شد و خود بروی فیسبوک و اینستاگرام، از ابتلا به بیماری سرطان خبرداد و اینکه میخواهد از بیماری خود برای آگاهی زنان و دختران ایرانی استفاده کند و با اینکه زنان معمولا درباره بدن و بیماری خود حرف نمی زنند، قصد من اطلاع رسانی و جلب توجه همگانی به اهمیت سرطان سینه درمیان دختران و زنان است.
یاسمین اعتماد امینی (پهلوی) که دکترای حقوق نظری از«جورج واشنگتن» دارد در سال 1365 با شاهزاده رضا پهلوی ازدواج کرده و صاحب 3 فرزند دختر بنام های نور و ایمان و فرح شدند.
شاهزاده رضا پهلوی پس از آن خبر موفقیت عمل جراحی را منتشر کرد و اینکه همسرش به سرعت رو به بهبودی است.

محمد شمس و مسعود درویش در لس آنجلس

1643-55

استاد محمد شمس آهنگساز و رهبر ارکسترهای بزرگ اروپائی، اینروزها با مسعود درویش خواننده مسئول، در لس آنجلس بسرمی برند. ایندو بعد از ارائه آهنگ پرهیاهوی میهنی «دریای خزر» و استقبال همه جانبه ای که از این اثر بعمل آمد، در معرفی بیشتر آن میکوشند، ضمن اینکه پروژه های بزرگ دیگری نیز در دست دارند. آهنگ و یا درواقع سرود گونه «خزر» در داخل ایران بیشتر از خارج مورد توجه قرارگرفته و نسل جوان داخل بروی سوشیال میدیا این اثر و سازندگان آنرا ستودند و کوشیدند که آنرا به گوش و چشم میلیونها نفربرسانند.