1650-55

اقدام فداکارانه کورس درمورد خواهرش

1650-56

هفته قبل کورس خواننده محبوب برای نجات هاله خواهر 59 ساله خود دست به یک اقدام فداکارانه و انسانی زد.
خواهر کورس از 49 سالگی دچار سرطان بود، بعد از یک دوره درمان، جراحی و شیمی درمانی، سرانجام یکسال پیش کاملا از سرطان پاک شده بود ولی در یک تست تازه، پزشکان خبر از سرطان خون دادند و باید بلافاصله برای یافتن شخصی که بتواند او را نجات بدهد، اقدام می کردند، قرار شد جمع فامیل و خانواده، تست بدهند که سرانجام گروه خونی و هماهنگی سلولهای کورس با خواهرش کاملا برابر بود کورس بلافاصله به بیمارستان رفت و تحت یک رشته تزریق ها و آزمایشات و آمادگی های ویژه قرار گرفت درآخر این هفته با توجه به تزریقاتی که به کورس شده و آمادگی کامل او، عمل انتقال انجام میشود تا خواهرش از یک خطر جدی نجات یابد و کورس با همه عشق و مهر و فداکاری، قدم پیش گذاشته است.
کورس گفت یکی از علل بازگویی این ماجرا برای مردم این است که بدانند در این عمل دیگر نیازی به مغز استخوان و عمل جراحی نیست و این کار از طریق تزریق انجام میشود و بقولی تابوی این عمل و بیماری سخت شکسته شده و جوانان ایرانی، افغانی، پاکستانی و ارمنی بهترین کاندیدای این ترانس پلنت هستند. داوطلب با دادن بزاق دهان خود، Swabارسال آن به آزمایشگاه و لابراتوار می تواند به یک انسان دیگر زندگی دوباره ببخشد.
جوانها می توانند از طریق وب سایت زیراقدام کنند.

www.bethematch.org

به کورس عزیز درود می فرستیم، که همیشه از خدمات انسانی و فداکارانه در صف اول ایستاده است.

مسعود سپند بعد از جراحی رو به بهبود است

1650-57

مسعود سپند همکار نازنین ما، پژوهشگر و شاعر نامدار، بدنبال یک عارضه درناحیه دست ها، دو بار تحت عمل جراحی بسیار حساسی قرارگرفته و بعد از یک دوره سخت، خوشبختانه به خانه بازگشته و اینروزها رو به بهبودی کامل میرود.
سپند اخیرا از سفرپربار خود از تاجیکستان و یک سری تدریس وکنفرانس درباره تاریخ و فرهنگ وهنر ایران به ویژه رومی در دانشگاه های تاجیکستان، به لوس آنجلس بازگشته بود که گرفتار عمل جراحی شد.
آرزوی بهبودی کامل این همکار ارزنده و شاعر توانا را داریم.